Onderzoek

Impact van telewerk op mobiliteit en verkeersveiligheid

Telewerk biedt tal van voordelen: het vermindert de files in de spitsuren en verhoogt de verkeersveiligheid. Vias institute raadt de invoering van telewerk dan ook sterk aan.

Telewerk in de EU

Een leven zonder smartphones, tablets en laptops is tegenwoordig ondenkbaar, zowel privé als op het werk. Dankzij deze apparaten blijven ook de mogelijkheden voor telewerk almaar groeien. Maar wordt er effectief veel getelewerkt in de Europese Unie?

Overlapping professioneel en persoonlijk leven beter dan strakke scheiding

De helft van de Belgen is voorstander van een versmelting tussen job en gezin, in plaats van een strikte afbakening tussen de twee. Dat blijkt uit een bevraging van een representatieve steekproef van 1050 werknemers en werkgevers die eind 2017 werd uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team.

Verdubbeling aantal telewerkers op 8 jaar tijd

Telewerken zit algemeen in de lift. In 2016 werkte 12,9% van de Belgische werknemers minstens één dag per maand vanop een andere locatie dan vanop het werk zelf.

Werkbaar en wendbaar werk: nog werk aan de winkel

28% van de werkgevers zegt de Wet werkbaar en wendbaar werk niet te kennen. Dat cijfer kwam naar voren uit de bevraging bij het werkgeverspanel van de hr-dienstengroep Acerta[1]. Daartegenover staat dat 72% de wet wel degelijk kent. Slechts 30% van hen heeft reeds initiatieven genomen om één of meerdere van deze maatregelen te vertalen in zijn ondernemingsbeleid.    

Altijd en overal werken: effect op de arbeidswereld

Door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën is het de dag van vandaag mogelijk om altijd en overal te werken. Maar wat zijn de effecten van telewerken en ICT-mobiel werk op de arbeidswereld? Om die vraag te beantwoorden, verzamelden de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) en Eurofound de resultaten van nationale onderzoeken uit 15 landen en van de Europese enquête over de arbeidsomstandigheden.

Telewerk: Wat met het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de onderneming?

Steeds meer bedrijven en werknemers staan open voor telewerk. In België zouden volgens een enquête van de Federale overheidsdienst Economie een op de vijf werknemers regelmatig thuiswerken. Veel bedrijven laten echter na een risicoanalyse te maken van de werkplek thuis. Ingmar Van Vlierberghe, student preventieadviseur niveau 2, maakte een risicoanalyse voor thuiswerk in een telecombedrijf.

Veilig thuiswerk

Steeds meer bedrijven geven hun werknemers de kans om van thuis uit te werken. Het zou de dagelijkse files inkorten, stress wegnemen en beter zijn voor het milieu. Toch zijn er ook heel wat nadelen. Zo is er zo goed als geen toezicht op de veiligheid en het welzijn van de thuiswerker. Bovendien zijn er amper wettelijke richtlijnen die de thuiswerker beschermen. Preventieadviseurs Patrick Driesen, Inge Feremans, Kurt Seghers en Erwin Van Nevel onderzoeken in hun studie ‘Thuiswerk’ Thuiswerk, door Patrick Driesen, Inge Feremans, Kurt Seghers en Erwin Van Nevel. In het kader van de postacademische opleiding Veiligheidskunde overgangscursus aan de Universiteit Antwerpen. Promotor: Prof. Dr. Anne Van Regenmortel hoe een bedrijf haar telewerkers beter kan beschermen. De studie vond plaats in het kader de Postacademische Opleiding Veiligheidskunde aan de Universiteit Antwerpen.

Steeds meer telewerk in Europa

Het aantal mensen dat telewerk verricht en op een andere plaats dan de werkplaats werkt, stijgt in heel Europa. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het European Working Conditions Observatory (EWCO) van Eurofound. Werken op een andere plaats dan de gebouwen van de werkgever doet echter heel wat vragen rijzen in verband met gezondheid en veiligheid.

Telewerk en collectieve onderhandelingen

Onderzoekers van de ULB en VUB maakten in 2005 een twintigtal bedrijfsgevalstudies van ondernemingen die telewerk hebben ingevoerd. Ze onderzochten de manier waarop de bedrijven het telewerk in de praktijk vorm geven