Artikel

Bijna de helft van de Belgen wil collega’s vaker zien

Onderzoeksinstituut YouGov ondervroeg meer dan 1.000 Belgische werknemers over hun houding ten opzichte van hun werkplek en hun relatie met collega’s. Opmerkelijk is dat bijna de helft van de Belgen aangeeft hun collega’s vaker te willen zien. Met name vrouwen en jonge werknemers zouden behoefte hebben aan persoonlijke ontmoetingen.

Arbeidsmarkt in België: groei en spanningen

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) stelt in het verslag Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten (juli 2023) dat ondanks de crisissen (pandemie, energiecrisis, oorlog in Oekraïne), de arbeidsmarktinstituties erin zijn geslaagd de werkgelegenheid in 2022 in stand te houden. Voornamelijk flexibel werken en telewerken is toegenomen.

Hybride werken: een concept dat gestandaardiseerd moet worden

In haar rapport Hybrid work in Europe: Concept and practice tracht de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) duidelijkheid te scheppen over het concept ‘hybride werken’ aan de hand van recente literatuur en bijdragen van haar netwerk van correspondenten uit de Europese Unie.

Telewerk en arbeidsongevallen in zeven Europese landen

Eurogip, een Franse organisatie die gespecialiseerd is in verzekeringen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, heeft onderzoek gedaan naar arbeidsongevallen tijdens het telewerken. De analyse heeft betrekking op zeven Europese landen (Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zweden) en onderzoekt voor elk land welke verzekeringen er voor de werknemers bestaan.

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld tussen 2019 en 2021

In 2021 waren er 41,7 miljoen telewerkers in Europa, dat is 20% van alle Europese werknemers. Eurofound liet een onderzoek uitvoeren naar telewerk tijdens de Covid-19 pandemie in 2020 en 2021. Het rapport van het onderzoek werd gepubliceerd in december 2022.

Structureel presenteïsme in de lift

Hr-dienstverlener Securex voerde in het najaar van 2021 een studie uit bij meer dan 1.500 Belgische werknemers. Daaruit blijkt dat een op de zeven systematisch blijft doorwerken wanneer hij/zij ziek is (structureel presenteïsme). Tussen 2014 en 2019 nam dat aantal nog af, maar in 2021 kende het een toename van 41% ten opzichte van 2019.

Werken op afstand in het openbaar ambt en benodigde apparatuur

Het KB van 10 april 2022 (BS van 20 april 2022) wijzigt de praktische modaliteiten voor de organisatie van het telewerk van federale ambtenaren. Het betreft onder meer wijzigingen aan het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt. Onder andere de modaliteiten voor het beschikbaar stellen van de benodigde apparatuur werden aangepast.

ILO en WHO: aanbevelingen voor veilig en productief telewerk

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelden samen een verslag op met aanbevelingen voor veilig en productief telewerk.

Welzijn op het werk: actieplan 2022-2027

Op 24 maart 2022 werd een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (2022-2027) gelanceerd. Het omschrijft de doelstellingen die in de komende jaren bereikt moeten worden op het vlak van welzijn op het werk.

Nieuwe generieke gids: preventiemaatregelen tijdens een epidemie

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking. Net als de huidige generieke gids werd deze uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.