Werknemersinformatie

Preventiewoordenboek - Wie? De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de opvang van mensen die vinden dat zij het slachtoffer zijn van pesterijen of gewelddadig gedrag op het werk.

Instructiefiche: Wat doen als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag?

Als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag, moet je zo snel mogelijk reageren zodat de situatie niet escaleert. Welke maatregelen kan je nemen?

Instructiefiche: Hoe reageren op pestmails?

Ben je het slachtoffer van pesterijen, dan kun je het pesten stoppen of er toch minstens geen aanleiding toe geven door deze tips te volgen.