Werknemersinformatie

Het oplichterssyndroom

Onzekerheid, iedereen kent het en heeft het waarschijnlijk al eens meegemaakt. Maar heb je ook al ooit gehoord van het oplichterssyndroom? Deze vorm van onzekerheid treft zo’n 70% van de werknemers wel eens op een bepaald punt in zijn of haar leven.

Stress als oorzaak van hart- en vaatziekten

Vanuit biologisch oogpunt bekeken, is stress de reactie op een bedreigende situatie. De definitie van ‘bedreigend’ is echter niet voor iedereen hetzelfde. Of iets stressvol is, hangt volgens psychologen dus af van de vraag hoe schadelijk of bedreigend iemand een situatie ervaart en van de middelen waarover iemand beschikt om met de situatie om te gaan.

Quiz: wat weet je over burn-out

Quiz: wat weet u over vermoeiheid tijdens het rijden?

Hebben jullie het artikel over vermoeidheid tijdens het rijden goed gelezen? Doe de test en beantwoord onderstaande vragen. Voor elke vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk.

Instructiefiche: vermoeidheid tijdens het rijden

Vermoeidheid is de meest voorkomende oorzaak van ongevallen bij beroepschauffeurs. Hieronder vind je enkele tips om slaperigheid tijdens het rijden te vermijden.

Vermijd slaperigheid tijdens het rijden

Wanneer je lange trajecten moet afleggen met de wagen, is het belangrijk dat je goed uitgerust bent. Uit en Frans onderzoek blijkt dat 17% van de automosilisten minstens één keer per maand moet vechten tegen de slaap. In de meeste gevallen is dit het gevolg van slaapgebrek.

Preventiewoordenboek - Wie? De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de opvang van mensen die vinden dat zij het slachtoffer zijn van pesterijen of gewelddadig gedrag op het werk.

Instructiefiche: Wat doen als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag?

Als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag, moet je zo snel mogelijk reageren zodat de situatie niet escaleert. Welke maatregelen kan je nemen?