Goede Praktijk

Uitwerken van een geïntegreerd psychosociaal beleid bij Manpower

Linda Hendrickx leverde met haar eindwerk ‘Naar een geïntegreerd psychosociaal beleid binnen Manpower’ een boeiend en origineel werkstuk af over een actueel onderwerp.

FiST, of hulp voor brandweerlui in eigen rangen

Brandweerlui worden gemakkelijk gecatalogeerd als ‘stoere mannen’ die zware klussen aankunnen. Fysiek kunnen ze inderdaad het een en ander aan, maar emotioneel is het niet steeds vanzelfsprekend. Drenkelingen uit kanalen ophalen, slachtoffers niet uit een brand kunnen redden, de dood in de ogen kijken, een collega verliezen,… het kan hen allemaal overkomen. En de sporen zijn niet altijd gemakkelijk uit te wissen. PreventFocus sprak met het FiST-team in Zaventem.