Artikel

Europese lidstaten sluiten mental health pact

Onder het Voorzitterschap van Slovenië hielden de Europese lidstaten op 12 en 13 juni 2008 in Brussel een conferentie over geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn. De lidstaten spraken er af om maatregelen te nemen om het aantal geestelijke aandoeningen en zelfmoorden in de EU te doen afnemen. Er werden ook afspraken gemaakt in verband met het aspect geestelijke gezondheid in relatie tot het werk.

Prognose over de opkomende psychosociale arbeidsrisico’s

In het kader van het Risk Observatory heeft het Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk een experten enquête uitgevoerd over de opkomende werkgerelateerde psychosociale risico’s. De enquête werd uitgevoerd aan de hand van de Delphimethode en aangevuld met een literatuuronderzoek over de thema’s die door de deskundigen als prioriteiten naar voor werden geschoven.

Klachten over ‘ongewenste omgangsvormen’

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) speelt een belangrijke rol in de behandeling van klachten over ongewenste omgangsvormen, ook wel pesten op het werk genoemd. In hun recent gepubliceerde jaarverslag 2006 worden een aantal cijfers toegelicht.

Zelfmoord door het werk: te voorkomen?

In maart 2007 stelde de directie van Renault een plan voor om de werkoverlast en stress terug te dringen in haar centrum voor auto-ontwerp in Guyancourt bij Parijs. Ze deed dat nadat in vier maanden tijd drie werknemers zelfmoord pleegden in het centrum. Het plan is er nu wel, maar had de directie niets kunnen doen om de zelfmoorden te voorkomen?