Artikel

PTSS ingrijpend, hardnekkig maar behandelbaar

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ziektebeeld dat kan optreden wanneer iemand slachtoffer of getuige is van traumatiserende gebeurtenissen. De feiten roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Actieplan voor burnout en andere psychosociale aandoeningen

Burnout lijkt alomtegenwoordig op de werkvloer. In de media verschijnen berichten over gepassioneerde werknemers die zelfmoord (proberen te) plegen. Ook mediafiguren als Erika Van Tielen mengde zich in het debat uit bezorgdheid om de heersende burnout-boom (zie kader). Wat is burnout precies en hoe kan een werkgever voorkomen dat werknemers (tijdelijk) uitvallen door deze psychosociale aandoening?

Sensibiliseringscampagne psychosociale risico’s: “Zo duidelijk zijn de signalen nooit”

De FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft gisteren een nieuwe sensibiliseringscampagne voorgesteld psychosociale risico’s zoals stress, burn-out, pesterijen, geweld… op het werk.

Inspectiecampagne rond psychosociale risico's in de horeca: 2/3 werkgevers niet in orde

De arbeidsinspectie (dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in 2012 een inspectiecampagne rond psychosociale risico’s gevoerd in de sector van de horeca. Dit initiatief maakte deel uit van een ruimere Europese campagne.

Belgische werknemers ongerust over stress

Recent werden de resultaten van een groot Europees onderzoek over veiligheid en gezondheid op het werk bekendgemaakt. Uit de resultaten blijkt dat de Belgische werknemers vooral ongerust zijn over de toenemende stress op de werkvloer.

Het Europees Economisch en Sociaal Comite sensibiliseert de EU over mentale gezondheid

Het Europees Economisch en Sociaal Comite (EESC) heeft in december 2012 een advies goedgekeurd rond het Europees Jaar van de geestelijke gezondheid. Er wordt vooral gefocust op het belang van de mentale gezondheid op het werk in het licht van de Europese strategieën omtrent mentaal welzijn en veiligheid en gezondheid op het werk.

Smartphones op het werk: een gesel of een zegen?

Technologie is een deel van ons dagelijkse leven. De toepassingsmogelijkheden van de informatica lijken onuitputtelijk. In de snel evoluerende wereld van informatietechnologie is de jongste jaren een opvallende groei van smartphones waarneembaar, ook als arbeidsmiddel. Studenten van de postacademische opleiding Preventieadviseur veiligheid niveau 1 aan de Antwerp Management School deden een onderzoek naar de effecten van smartphones op het welzijn van de gebruikers.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Rik Op de Beeck van Prevent, promotor van  een projectwerk uitgevoerd door Marc Hoppenbrouwers, Peter Mertens, Erik Mondelaers en Frank Weckx
 

Contactcenters uitgelicht

Contactcentermedewerkers hebben meer stress en voelen zich minder gemotiveerd dan de gemiddelde werknemer. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Université de Liège in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een aantal aanbevelingen moeten het debat rond het welzijn in de contactcenters  of callcenters op gang brengen.

Met medewerking van Prof. Dr. Roland Pepermans, Work & Organizational Psychology, Vrije Universiteit Brussel
 

Fysieke en psychische klachten bij leerkrachten

De balans tussen werk en privéleven, goede relaties met de collega’s en zelfs lawaai in de klas: allemaal hebben ze een invloed op hoe goed een leerkracht in zijn vel zit. Leerkrachten voelen zich doorgaans ongezonder dan andere hoogopgeleiden en kampen met stress en een waaier aan fysieke klachten. Nochtans zijn er bij het Vlaams onderwijzend personeel vanaf 58 jaar meer mentaal gezonde leerkrachten aan het werk: de ‘survival of the happiest’. Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, wordt één vraag steeds belangrijker: hoe houden we onze leerkrachten gezond en gelukkig?

Inspectiecampagne over psychosociale risico’s in de horeca

De horecasector mag zich tussen 1 april en 30 juni 2012 verwachten aan controlebezoeken van de inspecteurs van de Regionale Directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.