Artikel

Is 8% van de werknemers workaholic?

Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 8,3% van de Noren verslaafd is aan zijn of haar job. In tegenstelling tot veel studies uit het verleden, werd dit onderzoek gevoerd bij loontrekkende bedienden en niet bij leidinggevenden of zelfstandigen.

Belasting Franse jobs nog steeds in stijgende lijn

Volgens een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in Frankrijk, is het aantal klachten over de werkbelasting toegenomen tussen 2005 en 2013. De toename is meer uitgesproken in de openbare sector dan in de privésector. Bovendien worden steeds meer werknemers geconfronteerd met emotioneel belastende situaties op het werk.

2/3 bedienden blijven bereikbaar tijdens vakantie

In juli breekt voor veel mensen de vakantieperiode aan. Maar ook op vakantie zijn de meeste bedienden nog steeds bereikbaar voor hun werkgever, zo blijkt uit cijfers van Securex.

Grote verschillen in werktevredenheid Europese werknemers

Eind april verscheen de Eurobarometer-enquête over arbeidsomstandigheden. Hoewel de tevredenheid fel verschilt van het ene land tot het andere, is meer dan de helft van de bevraagde werknemers (57%) van mening dat de arbeidsomstandigheden er in de afgelopen jaren er op achteruit zijn gegaan.

Nederlandse richtlijn geeft mogelijke oplossingen voor verstoorde werk-privé balans

De Nederlandse vereniging voor  arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een multidisciplinaire richtlijn Werk-Privé Balans uitgebracht. Het document doet aanbevelingen over de meetmethodes, de risicofactoren, de gevolgen voor werk en familie en de mogelijke interventies om de werk-privébalans te verbeteren.

Openheid omtrent psychosociale risico's in de staalindustrie blijft een uitdaging

Een open cultuur op het vlak van psychosociale risico's blijft een grote uitdaging in de staalsector. Dat blijkt uit een rapport van Eurofound, dat op 8 april 2014 gepubliceerd werd. Het rapport, getiteld “Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel sector” wijt dit aan het feit dat vooral mannen werken in deze fysiek belastende sector, en dat dit type werknemers niet gemakkelijk praat over eventuele psychosociale problemen.

Groen, oranje of rood licht waarschuwt voor psychosociale risico's

Bedrijven bewustmaken voor de aanwezigheid van psychosociale risico’s. Dat is het hoofddoel van een tool die momenteel wordt ontwikkeld door de Universiteit van Namen en de KULeuven in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Het instrument zal binnenkort vrij ter beschikking worden gesteld van alle bedrijven. PreventFocus wilde meer weten over dit project en sprak alvast met Charlotte Lambert, onderzoekster aan de Universiteit van Namen.

Landschapskantoren in vraag gesteld

Steeds meer studies tonen aan dat landschapskantoren niet aan de verwachtingen voldoen. Toch is dit type werkplaatsen nog steeds succesvol. Wellicht omdat veel bedrijven en instellingen de inrichting van hun werkruimtes nog steeds toevertrouwen aan facility managers en meubelleveranciers. Psychologen, ergonomen en zelfs economen vinden dat open space offices de communicatie, creativiteit en prestaties minder goed beïnvloeden dan gedacht.

PTSS ingrijpend, hardnekkig maar behandelbaar

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ziektebeeld dat kan optreden wanneer iemand slachtoffer of getuige is van traumatiserende gebeurtenissen. De feiten roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Actieplan voor burnout en andere psychosociale aandoeningen

Burnout lijkt alomtegenwoordig op de werkvloer. In de media verschijnen berichten over gepassioneerde werknemers die zelfmoord (proberen te) plegen. Ook mediafiguren als Erika Van Tielen mengde zich in het debat uit bezorgdheid om de heersende burnout-boom (zie kader). Wat is burnout precies en hoe kan een werkgever voorkomen dat werknemers (tijdelijk) uitvallen door deze psychosociale aandoening?