Artikel

Actualisering van het Sociaal Strafwetboek

De wet van 29 februari 2016 (BS van 21 april 2016) past het Sociaal Strafwetboek aan en voert bepalingen in rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Arbeidsongeval: is een stress-situatie een plotselinge gebeurtenis?

In een arrest van 26 oktober 2015 verduidelijkt het Arbeidshof van Brussel in welke omstandigheden een stress-situatie een plotselinge gebeurtenis kan zijn die aanleiding geeft tot een arbeidsongeval. 

Herstructureringen nefast voor welzijn op het werk

De voorbije jaren werd de impact van herstructureringen op het welzijn op het werk op verschillende manieren bestudeerd. Onderzoekers hebben onlangs een synthese gemaakt van de wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Herstructureringen – ongeacht of die een personeelsinkrimping met zich meebrengen – hebben in de grote meerderheid van de gevallen een negatieve impact op de (fysieke en mentale) gezondheid van het personeel, het absenteïsme en de motivatie op het werk. Op enkele uitzonderingen na, is het effect van een reorganisatie bovendien ook merkbaar op lange termijn.

Frankrijk wil 'recht op onbereikbaarheid' voor alle werknemers

De Franse minister van Werk, die bezig is met een ingrijpende hervorming van de Franse arbeidswetgeving, wil het recht op 'onbereikbaarheid' juridisch vastleggen. Op die manier wil de minister er voor zorgen dat werknemers tijdens de rusttijden en verlofdagen ook effectief het werk kunnen loslaten.

Bore-out: erkenning als beroepsziekte mogelijk?

Verschillende landen overwegen om burn-out te erkennen als beroepsziekte, maar een andere, even gevaarlijke kwaal die nog te vaak wordt miskend, steekt vandaag de kop op: de bore-out. Nochtans zou 30% van de Europese werknemers zich op het werk vervelen. 

Jonge jobcrafters hebben meer last van gezondheidsklachten

Jonge werknemers die aan jobcrafting doen en hun job inhoudelijk aanpassen of personaliseren om hun carrière een boost te geven, hebben meer last van stress en gezondheidsklachten. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex in samenwerking met de Universiteit Gent.

Experts waarschuwen voor digibesitas

We zijn steeds meer bezig met digitale media. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digimeter van onderzoekscentrum iMinds bij 2.000 Vlamingen. Zo is 1 op de vier gezinnen gekoppeld aan het internet met vijf verschillende beeldschermen: televisie, laptop, desktop, tablet en smartphone. Steeds meer mensen kunnen echter niet om met die stroom aan informatie en stevenen af op de nieuwe welvaartsziekte digibesitas.

Crowdsourcing: online arbeidsplatforms en de gevolgen voor het welzijn op het werk

Het inhuren van arbeidskrachten via online platforms zit in de lift. Maar wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die zo aan het werk gaan?

 

Wat is ‘werkbaar’ werk?

‘Werkbaar’ werk… de sociale partners geraken er niet uit wat dit precies moet inhouden. Vóór de zomer van 2016 moeten we in elk geval geen concreet resultaat van hun overleg verwachten. PreventFocus ging alvast te rade bij drie deskundigen uit de academische wereld om te weten te komen hoe zij dit begrip en de gevolgen ervan interpreteren. 

Psychische gevolgen van industriële rampen

Na de ontploffing in de Franse fabriek AZF in 2001 onderzocht het Institut national de veille sanitaire een groep van ongeveer 2.000 werknemers om de effecten van de ramp op hun geestelijke gezondheid en hun gehoor in te schatten. Eind oktober 2015 verscheen het rapport. De onderzoekers concluderen dat heel wat werknemers nog steeds kampen met psychisch onbehagen.