Artikel

Werknemers met pacemakers en blootstelling aan elektromagnetische velden

Pacemakers kunnen mogelijk beïnvloed worden door elektromagnetische velden. Omdat dit kan leiden tot gezondheidsschade, moeten er maatregelen genomen worden. Hiervoor beschikt men enerzijds over regelgeving en anderzijds over de risicoanalyse.

Preventiemaatregelen in het protontherapiecentrum (ParTICLe) van UZ Gasthuisberg

Op de Leuvense Health Sciences campus Gasthuisberg werden vorig jaar twee deeltjesversnellers in ondergrondse bunkers geplaatst. De aanwezigheid van deze cyclotrons vergt een aantal specifieke maatregelen voor de bescherming van personeel en bezoekers. Prevent trok op onderzoek.

Ioniserende stralingen: herziening van het fysische controlesysteem

Een uitvoerend besluit van de wet van 15 april 1994 werd gepubliceerd op 21 december 2018. Dit besluit heeft tot doel het ARBIS (algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) op twee punten aan te passen: de fysische controle en Bel V.

 

Risico’s van ledverlichting voor de ogen

Ledverlichting heeft, naast vele voordelen, ook enkele nadelen. In zijn dossier over optische straling geeft het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) enkele concrete tips voor een verantwoord gebruik van ledverlichting.

Voeling houden met elektromagnetische hypergevoeligheid

Er bestaat geen officiële definitie van elektromagnetische hypergevoeligheid, maar op medisch-wetenschappelijk vlak is er wel een internationale consensus dat deze problematiek ernstig moet genomen worden en dat verder onderzoek noodzakelijk is. Een causaal verband tussen de aanwezigheid van elektromagnetische bronnen en de geuite klachten is wetenschappelijk echter niet aantoonbaar. 

Hoe kan het magnetisch veld van een MRI-scanner slachtoffers maken?

Beeldvorming door magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging - MRI) is een techniek voor medische beeldvorming die vandaag de dag wijdverspreid is. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat deze techniek heel wat gevaren met zich mee kan brengen wanneer men de voorgeschreven preventiemaatregelen niet nauwgezet naleeft.

 

UV-straling: een onzichtbaar en vaak onderschat (beroeps)risico

Ultraviolette (UV)-straling kent veel toepassingen op de werkvloer. Het wordt onder meer gebruikt voor de ontsmetting van lucht en oppervlakken in ziekenhuizen en wetenschappelijke laboratoria, bij lasers, voor uitharden van inkten en lakken,... Omdat deze straling voor het menselijk oog niet zichtbaar is, komen werknemers er misschien, zonder het te weten, mee in contact. In sommige lastoepassingen lopen zowel werknemers, omstaanders als passanten een verhoogd risico.

Dr. Dirk Adang

De Hoge gezondheidsraad buigt zich over ledverlichting

De Hoge gezondheidsraad heeft onlangs een advies uitgebracht in verband met de gevaren voor de gezondheid van ledverlichting. Eerder hadden Frankrijk en Nederland al hun kijk gegeven op het onderwerp. België heeft zich geïnspireerd op de buurlanden om de aandacht te vestigen op de specifieke kenmerken van ledverlichting en de mogelijke risico’s.

Huidkanker risico voor Europese werknemers in openlucht

De European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) trekt aan de alarmbel: werknemers die in openlucht werken, lopen twee keer meer risico op huidkanker dan de rest van de bevolking. De EADV vraagt de Europese Unie dan ook om de richtlijn Kunstmatige optische straling zo snel mogelijk te herzien en er de beroepsmatige blootstelling aan uv-stralen in op te nemen.

Norm betreffende de monitoring van de stralingsblootstelling voor specifieke organen

De norm ISO 15382:2015 “Radiologische bescherming - procedures voor het bewaken van de dosering voor de ooglens, de huid en de ledematen”, werd onlangs herzien. Deze norm bevat procedures voor correcte metingen van de blootstelling aan ioniserende stralingen.