Artikel

Werkpostfiche uitzendarbeid: PI lanceert nieuwe website

Een bedrijf dat gebruikmaakt van de diensten van een uitzendkracht, moet een werkpostfiche invullen en deze aan het uitzendbureau bezorgen wanneer het gezondheidstoezicht verplicht is. Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd: www.werkpostfiche.be. Een korte opfrissing van de werkpostfiche.
 

Wijzigingen in de wet welzijn op het werk

Op 5 februari 2018 verscheen de wet houdende diverse bepalingen inzake werk in het staatsblad. De wet wijzigt verscheidene wetten waaronder de wet welzijn op het werk. Het gaat om enerzijds de oprichting van de centrale gegevensbank voor het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten en anderzijds wijzigingen aan de bepalingen over de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Uitzendkrachten in de schijnwerpers tijdens de nieuwe SLIC-campagne

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een informatie- en handhavingscampagne gelanceerd om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van uitzendkrachten en grensarbeiders te bevorderen. 

Centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht van uitzendkrachten

De centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid “Preventie en Interim” (PI) heeft de centrale gegevensbank ‘PI-M’ ontwikkeld waarin de resultaten van de gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten zijn opgenomen. De databank vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens en vermijdt nutteloze herhalingen van onderzoeken.

 

Stagiairs: 19% van de onvoorziene gebeurtenissen tijdens het werk is risicovol

Tijdens hun stage krijgen leerlingen te maken met allerhande onvoorziene gebeurtenissen. Uit een studie van het Canadese onderzoeksinstituut IRSST blijkt dat bijna 19% van die gebeurtenissen risico’s inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Een overzicht van de resultaten.

EU evalueert richtlijn uitzendarbeid

Alle EU-lidstaten hebben maatregelen genomen in het kader van Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid. De Europese Commissie schrijft in een beoordelingsverslag dat de omzetting van de Richtlijn over het algemeen correct verlopen is en dat het niet nodig is om de Richtlijn te wijzigen. De Commissie vindt het belangrijker om ervoor te zorgen dat ze goed toegepast wordt.

CAO 108 over uitzendwerk bindend verklaard

In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 verscheen het KB dat CAO 108 bindend verklaard. De CAO kadert in de modernisering van de uitzendarbeid. De bepalingen zijn reeds in voege getreden op 1 september 2013.

De werkpostfiche uitzendkrachten: van analyse tot document

De site www.werkpostfiche.be van Preventie en Interim (PI) bevat nuttige informatie en handige hulpmiddelen voor bedrijven die uitzendkrachten inzetten om een goede werkpostfiche te maken. Op de site staat niet alleen een overzicht van de wetgeving die van toepassing is maar ook heel wat voorbeelden.

Wie garandeert de veiligheid van werknemers met dienstencheques?

Sinds de inwerkingtreding van het systeem van de dienstencheques kunnen veel mensen volledig legaal als thuishulp werken. Deze werknemers zijn in dienst van een erkend bedrijf en werken doorgaans in de woning van de gebruiker. Maar hoe staat het met hun veiligheid? Wie is verantwoordelijk voor de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Hoe verloopt de bescherming van de werknemers in de praktijk?

Uitzendwerk uitgelicht. Een interview met Hendrik De Lange

Op 2 februari ll. nam Hendrik De Lange afscheid van Preventie & Interim. Iets meer dan 12 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van de preventiedienst voor de uitzendsector. Nu is het tijd voor iets anders: een welverdiend pensioen maar eerst kijkt hij samen met PreventFocus terug op uitzendwerk, preventie en zoveel meer.