Onderzoek

Fysieke belasting op het werk stijgt in Zwitserland

Uit het Zwitserse luik van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden die Eurofoud in 2015 in 35 Europese landen heeft uitgevoerd, blijkt dat de fysieke belasting op het werk stijgt. 

Een studie naar de effectiviteit van interventies ter bestrijding van ergonomische en psychosociale risico’s

In 2012 onderzocht de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het belang van interventies ter bestrijding van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en psychosociale risico’s (PSR). 

Thuiszorghulp: fysieke en mentale belasting in cijfers

Het INRS ondervroeg 235 werknemers van een bedrijf uit de thuiszorgsector over hun dagelijkse bezigheden op het werk. Thuishelpers moeten steeds dezelfde taken uitvoeren, maar de omstandigheden waarin ze werken kunnen sterk verschillen. 

Impact van ergonomische maatregelen op kantoorwerkers

Onze economie heeft steeds meer nood aan kenniswerkers die het grootste deel van hun arbeidstijd op een bureaustoel voor een beeldscherm spenderen. Het is dan ook erg belangrijk dat een kantooromgeving aangepast wordt aan deze werknemers. Maar welke ergonomische maatregelen leveren de beste resultaten op?

Risico’s en preventie bij kappers

In het kader van het ontwikkelen de Online interactive Risk Assessment (OiRA) voor kappers deed Prevent, in opdracht van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), onderzoek naar de kennis van de risico’s en preventiemaatregelen in kapsalons. Via een literatuurstudie en bevraging bij Belgische kappers werd een schets gemaakt van de Europese en Belgische kapperssector wat betreft de socio-economische situatie, de arbeidsomstandigheden en de manier waarop de sector omgaat met welzijn op het werk.

Maximale tilgewicht: NIOSH-formule als norm

De NIOSH-formule is het best beschikbare instrument om risicovolle belasting door het tillen van lasten te voorkomen. Dat besluit de Nederlandse Gezondheidsraad na het bestuderen van wetenschappelijke gegevens over nadelige gezondheidseffecten van tillen.

Ziekenhuis onderzoekt trekkracht bij glijzeilen

Een glijzeil is een handig instrument om onder andere bedlegerige patiënten hogerop te plaatsen in hun bed. Toch wordt het niet systematisch gebruikt. Het HHartziekenhuis Roeselare-Menen ging na welke trekkracht het vergt om patiënten te verplaatsen en met welke methodes en hulpmiddelen de lichamelijke belasting voor de zorgverleners het meest binnen de perken blijft.

Veroorzaken tabletcomputers MSA aan nek en schouders?

De tabletcomputers met touchscreen, waarvan de Ipad van Apple wellicht de bekendste is, zijn aan een fenomenale opmars bezig. In 2010 werden 'slechts' 17,6 miljoen tabletcomputers verkocht, in 2011 al drie keer zoveel. De tablets worden voor meer en meer toepassingen gebruikt en duiken steeds vaker op. Maar hoe zit het met het ergonomisch aspect? Levert het gebruik van een tablet en grotere kans op musculoskeletale aandoeningen (MSA) op dan PC's of laptops?

Hanteren van lasten bij vuilnisophalers: van observatie tot opleiding

De ophaling van het huishoudelijk afval is een belangrijke activiteit, vooral nu er steeds meer afval geproduceerd wordt. Het “Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail” (IRSST) bestudeerde de risico’s verbonden aan deze activiteit via een observatie van de vuilnisophalers op het terrein. Het doel van dit onderzoek (1) was het opsporen van de hanteringsstrategieën van de vuilnisophalers en deze te gebruiken als basis voor een optimalisering van de opleidingen ‘hantering van lasten’ die momenteel gegeven worden.

Strategieën voor de preventie van MSA in de bedrijven

De constante en snelle toename van musculoskeletale aandoeningen (MSA) van de bovenste ledematen leidde reeds tot talrijke interventies in bedrijven en tot meerdere onderzoeksprojecten. In Frankrijk intervenieerde het Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) tussen 2004 en 2007 in een twintigtal bedrijven. Het doel was het opzetten van een duurzame strategie voor de preventie van MSA. In dit artikel vindt u een toelichting over de belangrijkste voorzieningen en de middelen die werden geïmplementeerd en over de rol van de consulenten, samen met de eerste resultaten van de interventies.