Wetgeving

Preventie: De grote terugkeer van de checklist

Alhoewel checklists vooral hun strepen hebben verdiend bij risicoanalyses, zou de checklist ook van nut kunnen zijn binnen de preventiesector. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in elk geval voor deze methode geopteerd om het aantal fouten met dodelijke afloop in operatiekamers te doen dalen. Er worden ook experimenten uitgevoerd om na te gaan of de checklist ook van nut kan zijn bij activiteiten die met grote risico’s gepaard gaan…

Codex bepalingen over jongeren

Jongeren lopen extra risico op het werk. Niet verwonderlijk dat de wetgever specifiek aandacht besteedt aan deze groep. De belangrijkste bepalingen zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk.