Goede Praktijk

Lekker beschermd

Veilig werken kan pas echt een bedrijfscultuur worden wanneer alle personeelsleden hun steentje bijdragen. Een veiligheidsbeleid moet daarom verder gaan dan het verplichten van het dragen van beschermingsmiddelen en het controleren van de veiligheidsvoorschriften. Veilig werken houdt ook in dat werknemers bij de dagdagelijkse handeling die ze uitvoeren even nadenken of het niet veiliger kan. Een valpartij is immers snel gebeurd. Om werknemers daarvan bewust te maken, kan een algemene sensibiliseringscampagne rond het voorkomen van arbeidsongevallen helpen. Maar hoe begin je daaraan? PreventFocus vroeg het aan de afdeling Preventie en Bescherming van de Vlaamse overheid.

Overzichtelijke aanpak

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk prijst Toyota Parts Center Europe (TPCE) voor haar “handige en overzichtelijke aanpak van de risicoanalyse.” Daarnaast “bewijst Toyota dat het mogelijk is uitzendkrachten op dezelfde wijze te behandelen als eigen werknemers en dat dit leidt tot goede resultaten,” aldus Willy Imbrechts, manager van het Belgische Focal Point van het agentschap (1). PreventFocus ging een kijkje nemen naar de maatregelen die het logistieke bedrijf nam op vlak van veiligheid

Een preventiebeleid met aandacht voor iedereen

copyright Van Gansewinkel PreventFocus

In het kader van de Europese campagne “Een gezonde werkplek: goed voor jou en voor de zaak” (risicoanalyse) zet het bedrijf Van Gansewinkel de deuren open van zijn transport- en sorteercentrum in Wandre. Het bedrijf is een voorbeeld van goede praktijken en men is er trots dat in 2008 geen enkel ongeval gebeurd is. Het geheim: een sterke link tussen werk en veiligheid.

FARIP: een methode voor het opstellen van een ‘risicoprofiel’

De FARIP methode werd door Prevent en Janssen Pharmaceutica ontwikkeld. Deze methode kan gebruikt worden om risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en milieu in kaart te brengen en een risicoprofiel op te stellen.

Bedrijf en school werken samen voor meer veiligheid

Hoe kan je er als school voor zorgen dat je leerlingen even veilig werken op de stageplaats als op de school? Het Technisch Instituut Sint-Lodewijk in Genk werkt nauw samen met schrijnwerkerij Inter-Systems om haar leerlingen eenzelfde bescherming te bieden als op school. “Ook onze eigen werknemers hebben nu meer aandacht voor veiligheid”, klinkt het bij Inter-Systems.

De dynamiek van een risicoanalyse: het voorbeeld van Caterpillar (deel 1)

In het kader van het openingssymposium van de Europese Week 2008 “Preventie en risicoanalyse van 1998 tot nu en … in de toekomst”, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Brussel, reikte de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk een prijs uit aan vijf laureaten die zich hadden onderscheiden door hun goede praktijken. Eén van hen was Caterpillar Belgium, dat werd beloond voor zijn “Participatieve risicoanalyse aan de hand van de bedrijfsstrategie”. De onderneming werd vertegenwoordigd door haar adviseur preventie, ergonomie en industriële hygiëne, Laurent Vigneron. PreventFocus had een gesprek met hem.

Innovatie en flexibiliteit bij het onderhouden van hogesnelheidstreinen

In 2006 startte de Nederlandse onderhoudsorganisatie NedTrain met de bouw van een werkplaats voor hogesnelheidstreinen in het domein Watergraafsmeer bij Amsterdam. Met de bouw van deze werkplaats had het bedrijf slechts één grote ambitie voor ogen: innovatie brengen op technologisch vlak en tegelijk de veiligheid voor zijn werknemers verhogen. NedTrain had nood aan een flexibele werkplaats mét toekomstperspectief. Een overzicht van de laatste evoluties in de onderhoudswereld.

Het beheer van gevaarlijke producten: de case van een chemisch bedrijf

Het kan niet anders of in een chemisch bedrijf worden veel gevaarlijke producten gebruikt en opgeslagen. Het is dus van essentieel belang dat het bedrijf een doeltreffend preventiebeleid heeft, gebaseerd op een perfecte kennis van de producten en hun schadelijke effecten. Ludovic Mahieu is preventieadviseur bij Afton Chemicals. Hij zet uiteen hoe zijn bedrijf de risico’s verbonden aan gevaarlijke producten beheert.

Nieuwe aanpak incidentanalyse bij ExxonMobil

Het petrochemisch bedrijf ExxonMobil heeft onlangs haar manier om incidenten te melden en te analyseren vernieuwd. Voor het melden van een incident kwam er een speciaal formulier. De informatie die zo verzameld wordt, ligt aan de basis van een grondige analyse met specifieke methodieken. Op die manier wil het bedrijf incidenten beter doorgronden en, indien nodig, verbeteringen aanbrengen aan de beveiligingssystemen. De nieuwe aanpak brengt bovendien met zich mee dat de werknemers meer betrokken worden bij preventie en dat ook kleine incidenten sneller geanalyseerd worden.

De integratie van het welzijnsbeleid in het bedrijf

Op 30 november 2007 werd de Pro-Safe Award 2007 tijdens een academische zitting door Assuralia en Prevent uitgereikt aan Jos Heylen en Retrival. Deze twee kmo’s onderscheidden zich door de bijzondere inspanningen die zij leveren met het oog op de verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. Via de overhandiging van deze beloning wil Pro-Safe niet alleen dergelijke initiatieven stimuleren, maar ook voorbeelden van goede praktijken verzamelen. Deze voorbeelden zullen dienen als basis voor het uitwisselen van ervaringen. PreventFocus licht voor u de aanpak toe die werd toegepast door de twee winnaars van 2007.