Artikel

Nood aan risicoanalyse voor koeriers?

Het beroep van koerier heeft door de eeuwen heen een grote evolutie doorgemaakt, en de risico’s van het vak dus ook. Vandaag kennen we koeriers vooral als pakketbezorgers in een bestelwagen of op de (brom)fiets. Maar wat zijn nu de gevaren, risico’s en risicofactoren waarmee zij geconfronteerd worden?

Bakkers en FOD WASO ontwikkelen samen gratis risicoanalysetool

De bakkerijsector speelt in ons land niet enkel een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar ook op economisch vlak is dat het geval. Zo zijn er in België maar liefst 19.000 mensen werkzaam in de sector.

Zijn technische normen in de wetgeving afdwingbaar?

De laatste jaren verwijst de Belgische reglementering steeds vaker naar technische normen. Maar wat is de juridische waarde hiervan? Kan een onderneming veroordeeld worden wanneer een NBN-norm niet helemaal nageleefd wordt? De FOD Economie levert in een recente brochure enkele interessante standpunten.

Leren uit de aanslagen van 22 maart 2016

De aanslagen in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem en in het metrostel in Maalbeek staan in ons collectieve geheugen gegrift. Marc Hoppenbrouwers, preventieadviseur van de Brussels Airport Company formuleert anderhalf jaar later een aantal bedenkingen.

Zero Accident Vision: een Canadees voorbeeld

De Scandinavische preventiestrategie Zero Accident Vision raakt steeds meer ingeburgerd in de bedrijven. Deze visie gaat ervan uit dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden door een proactief veiligheidsbeleid te voeren. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld uit Canada.

 

Nul arbeidsongevallen als doelstelling: ambitieus of naïef?

Veel ondernemingen die aan de buitenwereld willen tonen dat ze veiligheidsbewust zijn, zetten als doelstelling voorop geen enkel ongeval op de werkvloer meer te dulden. Dat klinkt vooruitstrevend. Maar is het ook zinvol?

Veiligheid van fietskoeriers

In een parlementaire vraag heeft een volksvertegenwoordiger zijn ongerustheid geuit over de veiligheid van fietskoeriers, die niet altijd optimaal blijkt te zijn. “Welke normen regelen de veiligheid op het werk van de fietskoeriers?”, vroeg hij de aan minister van Werk.

Risicoanalyse nacht- en ploegenarbeid

‘Vóór 23:59 uur besteld, morgen in huis’, u kent deze, of analoge slogans wel. Het zijn dus al lang niet meer alleen de gezondheidswerkers, politie, brandweer en werknemers van volcontinu bedrijven die op alle ogenblikken van de dag/nacht of de week aan de slag zijn. De explosieve groei van e-commerce (om je pakje ’s nachts te versturen dus) zal het aantal mensen dat op onregelmatige uren werkt, doen toenemen.

Risicoanalyse: een vlag die vele ladingen dekt

In de nieuwe Codex welzijn op het werk is een definitie aan het begrip ‘risicoanalyse’ gegeven die doorheen de volledige wettekst wordt gebruikt. In de codex wordt evenwel verwezen naar verschillende types risicoanalyse en in de praktijk blijven er diverse en sterk uiteenlopende interpretaties van het begrip ‘risicoanalyse’ bestaan. De term wordt ook vaak ten onrechte gebruikt voor onderzoeken en methoden die geen risicoanalyse zijn. 

Bedenkingen bij een algemene risicoanalyse

Net als ‘RI&E’ in Nederland, heeft Frankrijk voor de algemene risicoanalyse een acroniem ingevoerd: DUER. De verplichting om een algemene risicoanalyse uit te voeren, is een gevolg van de Kaderrichtlijn 89/371: iedere lidstaat van de EU heeft deze verplichting moeten integreren in zijn reglementair kader. De verplichting om een algemene risicoanalyse uit te voeren, brengt moeilijkheden met zich mee. Is een algemene risicoanalyse werkelijk haalbaar?