Artikel

25 jaar geleden: elf doden bij een explosie van een silo in Blaye

Op 20 augustus 1997 om 10.15 uur ontplofte een graansilo van Semabla, een bedrijf dat graan in silo’s opslaat, in de haven van Blaye langs de Gironde, op ongeveer 50 kilometer van Bordeaux (Frankrijk). Bij de explosie, die twee derde van de silo verwoestte, kwamen 11 personen om het leven. Naar aanleiding van de ramp werd de Franse regelgeving inzake het ontwerp van silo’s herzien.

Risicoanalyse op het niveau van de organisatie

Een goede risicoanalyse op het niveau van de organisatie kan allerlei soorten schade aan het bedrijf vermijden. Het is belangrijk om een multidisciplinair team samen te stellen dat zich ontfermt over het opstellen ervan. Veiligheidskundige Ronny Maes toont aan de hand van enkele voorbeelden hoe je zo’n risicoanalyse kan vormgeven.

De feitenboom als ongevallenanalysemethode: mogelijkheden en beperkingen (deel 1)

In dit artikel bespreekt preventieadviseur Guy Debleeckere de principes van de feitenboom en enkele struikelblokken bij het gebruik ervan. Hij besluit de eerste bijdrage van deze driedelige artikelreeks met een aantal kritische overwegingen. In de volgende twee artikelen wordt de methode getoetst aan een casestudie en wordt er een alternatieve methode voorgesteld.

Arbeidsomstandigheden, preventie en bedrijfsprestaties

Kunnen preventie en een verbetering van de arbeidsomstandigheden het concurrentievermogen van bedrijven verhogen? De Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – Frankrijk) voerde een studie[1] uit naar het verband tussen de arbeidsomstandigheden, preventie en de economische en financiële prestaties van bedrijven. 

Multiple sclerose en organische oplosmiddelen: een stand van zaken

In de aanloop van de Wereld-MS-dag, die plaatsvindt op 30 mei, worden de hele maand mei campagnes en evenementen georganiseerd om het bewustzijn rond deze complexe aandoening te vergroten. In de wetenschappelijke literatuur over multiple sclerose is er sprake van verschillende mogelijke risicofactoren, waaronder blootstelling aan solventen. Al sinds de jaren 90 wordt de link tussen MS en deze stoffen onderzocht. Arbeidsarts Wim Van Hooste maakt een stand van zaken op. 

VK: lokaal bestuur veroordeeld voor dood burger door omgevallen boom

In het Verenigd Koninkrijk is de Staffordshire County Council veroordeeld tot het betalen van een boete van £ 300.000 voor een ongeval waarbij een burger om het leven kwam door een vallende boom. Het lokaal bestuur had nagelaten om de bomen op het pad te inspecteren en te onderhouden.

VK: lokaal bestuur veroordeeld voor dood burger door omgevallen boom

In het Verenigd Koninkrijk is de Staffordshire County Council veroordeeld tot het betalen van een boete van £ 300.000 voor een ongeval waarbij een burger om het leven kwam door een vallende boom. Het lokaal bestuur had nagelaten om de bomen op het pad te inspecteren en te onderhouden.

Risicopreventie in de landbouw

De landbouwsector is een van de sectoren met de hoogste sterftecijfers. Op Europees niveau werden twee nieuwe tools gecreëerd die kunnen helpen bij de preventie van risico’s in de sector. Ook op nationaal niveau zijn er hulpmiddelen beschikbaar.

Einde coronamaatregelen op het werk: 11 mei 2022

De regering heeft beslist om de epidemische noodsituatie die was afgekondigd door de pandemiewet, te beëindigen op 11 maart 2022. Werkgevers moeten echter nog gedurende twee maanden (tot 11 mei 2022) bijzondere maatregelen toepassen.

Nieuwe generieke gids: preventiemaatregelen tijdens een epidemie

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking. Net als de huidige generieke gids werd deze uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.