Actueel

Nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het programma op 28 april 2019

Een rapport van de IAO, gepubliceerd naar aanleiding van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april), gaat dieper in op de veranderende werkpraktijken, demografie, technologie en leefomgeving, die nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) creëren.

Een Europese arbeidsautoriteit tegen 2019?

De Europese executieve wil een nieuw Europees agentschap oprichten dat grensoverschrijdende arbeidsgeschillen en de toenemende arbeidsmobiliteit binnen de EU opvolgt. Het profiel van de nieuwe instelling krijgt geleidelijk aan vorm.

Aanwerving van uitzendkrachten: eerst een risicoanalyse van de werkpost

Een werknemer wordt langdurig ziek waardoor de werkgever beslist om een uitzendkracht aan te werven. Het is daarbij belangrijk om te weten over welke competenties deze uitzendkracht moet beschikken en wat de risico’s van zijn of haar werkpost zijn. Het is aan de werkgever om deze risico’s in kaart te brengen.

Arbeidsongevallen: statistische sectorfiches 2012

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. De fiches geven een idee van de omvang en de evolutie van het risico op arbeidsongevallen en van de aard en de oorzaken van de ernstige ongevallen in 29 grote activiteitssectoren.

OSHwiki verbindt OSH-specialisten in heel Europa

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft OSHwiki gelanceerd op het World Congress on Safety and Health at Work dat van 24 tot 27 augustus 2014 plaatsvond in Frankfurt. Via het nieuw platform kunnen experts hun werk met elkaar delen op één handige plek, ze kunnen erkenning krijgen van de wereldwijde OSH community (Occupational Health and Safety) voor hun expertise en bijleren dankzij de feedback van anderen.