Wetgeving

20 jaar welzijnswet: een genuanceerde balans

In juli 2016 interviewde Prevent Laurent Vogel, onderzoeker bij het European Trade Union Institute, ETUI. Hij maakt een genuanceerde balans op van 20 jaar welzijnswet. Enerzijds ziet hij een grote stap voorwaarts in vergelijking met het ARAB maar anderzijds ziet hij nog altijd tegenstrijdigheden.

Standpunt van ARCoP

PreventFocus peilde naar het standpunt van twee voorzitters van de ARCoP, de Franstalige koninklijke vereniging  van preventieadviseurs, naar aanleiding van het jaarlijkse colloquium dat dit jaar in het teken stond van de 20ste verjaardag van de wet betreffende het welzijn op het werk.

Mening van Prebes over de Welzijnswet

In antwoord op  een aantal vragen die wij aan Prebes bezorgden, kreeg Prevent haar Visienota van 1 mei 2012 . We hebben hier een aantal passages uitgelicht over de wetgeving