Actueel

Preventie van discriminatie op het werk

Om discriminatie op het werk te voorkomen, bepleit Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, om een verplichting in te voeren voor werkgevers om een preventiebeleid voor gelijke behandeling uit te werken.

Kritiek op externe diensten PBW

Het ACV uit in een dossier kritiek op de werking van de externe diensten PBW. In een online artikel op hun site vatten ze dit dossier samen. De externe diensten zijn het niet eens en reageren via LinkedIn.