Artikel

Arbeidsre-integratie van langdurig zieken

In het parlement werden twee vragen gesteld over de re-integratie van langdurig zieken. Vooral het re-integratieplan was het onderwerp van debat.

Dokters op het werk: wie is wie?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde recent het idee om de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds samen te laten zoeken naar oplossingen om langdurige zieken terug in te schakelen in de arbeidsmarkt. Wat is de rol van de verschillende soorten artsen? 

Ongeschiktheid voor werkpost in vraag gesteld

Een werkgever krijgt een gezondheidsevaluatieformulier ingevuld door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de externe dienst. Deze besluit tot een blijvende arbeidsongeschiktheid van een van zijn werknemers, maar enkel in zijn bedrijf, en raadt de werkgever aan een ‘medische C4’ af te leveren.

Mag de interne verpleegster de externe dienst bijstaan?

Indien een onderneming het verplichte gezondheidstoezicht uitbesteedt aan een externe dient, terwijl er intern een bedrijfsverpleegster in dienst is, mag deze verpleegster dan de externe arbeidsarts dan bijstaan in het kader van het gezondheidstoezicht?

Arbeidsgeneesheren over hun beroep

De arbeidswereld is voortdurend in beweging. Ook arbeidsgeneesheren moeten zich steeds aanpassen aan de wijzigende omstandigheden en de nieuwe risico’s waarmee werknemers geconfronteerd worden. Daardoor is ook het beroep van arbeidsgeneesheer steeds in beweging. Hoe kijken de arbeidsgeneesheren terug op de evolutie van hun job in het voorbije decennium? Hoe zien zij de toekomst? De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zocht het uit.

Wat brengt de toekomst voor de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk?

Tien krachtlijnen moeten de werking van de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verbeteren. Dat hoopt Co-Prev, de vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB), die ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het KB externe diensten een toekomstvisie in 10 punten heeft samengevat. PreventFocus vroeg uitleg aan voorzitter Frans Gielen en aan de voorzitter van de werkgroep Toekomstvisie Geert De Smet naar aanleiding van een symposium dat Co-Prev organiseerde op 21 oktober ll.

Externe preventiediensten: een zeker verleden, een zekere toekomst? (Interview)

In 1968 werden de eerste arbeidsgeneeskundige diensten opgericht. Dertig jaar later was het de beurt aan de preventiediensten. In 2008 vieren we dus een dubbele verjaardag met de organisatie van academische zittingen en andere evenementen. De grote interesse voor de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) blijkt duidelijk uit het feit dat thema’s zoals de opleiding, taakverdeling, concurrentie en financiering systematisch aan bod komen in diverse werkgroepen, publicaties en artikelen. Pierre Carlier gaat prat op dertig jaar ervaring op dit terrein en geeft ons zijn visie op deze problematiek.

Opleiding preventieadviseurs op de korrel genomen (opinie)

Recent is een nieuw KB over de opleiding van preventieadviseurs verschenen. Dit KB is er gekomen na jarenlange discussies en het valt te verwachten dat het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd is. Onderstaand opinie-artikel formuleert een aantal kritische bedenkingen maar wil vooral een bijdrage leveren aan een debat over een nieuw concept voor de opleiding van preventieadviseurs Dit artikel is een sterk ingekorte versie van een hoofdstuk uit het boek "Meer welzijn op het werk" Een bijdrage van Jan Van Peteghem, directeur van de afdeling Risicobeheersing bij IDEWE vzw, en Marc Heselmans, Eredirecteur-generaal Toezicht Welzijn op het Werk.