Werknemersinformatie

Preventiewoordenboek: Wat? CE-markering

Op heel wat producten staat verplicht een CE-markering. De CE-markering wordt door de fabrikant aangebracht. Deze geeft daardoor aan dat zijn product in overeenstemming is met de wetgeving.

Beschermende kledij is niet hetzelfde als werkkleding!

In tegenstelling tot werkkleding biedt beschermkledij bescherming tegen specifieke risico’s. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet tegen welke risico’s deze kledij je beschermt. Informatie hierover vind je op het etiket.

Lawaai op het werk: reageer voor het te laat is

Er zijn maar weinig werkplekken waar je een speld kunt horen vallen. Lawaaierige machines, druk verkeer, muziek in de horeca, rinkelende telefoons, printers in landschapskantoren... Overal is er lawaai, en dat blijft niet zonder gevolgen. Vanaf welk geluidsniveau loop je risico’s en hoe kun je je beschermen?

Pbm's – Zonder correct gebruik, geen goede bescherming

Bedrijven maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) wanneer het onmogelijk is om de risico’s aan te pakken aan de bron of wanneer de middelen om de risico’s te verminderen niet voldoende zijn. Wanneer een werkgever pbm's ter beschikking stelt, moet de werknemer deze dragen, correct gebruiken en onderhouden.

Instructiefiche – Check zelf je pbm

Je kan zelf je pbm nakijken om te zien of het nog in goede staat is.

Instructiefiche - gehoorbescherming

Lawaai voorkom je het best door de geluidsbron aan te pakken. Volstaat dit niet, dan moet je een beroep doen op gehoorbescherming.

 

Cartoon - elektrische risico's en pbm's

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen dragen bij elektrische risico's?

Instructiefiche - Etiket van beschermkledij

kledij

Betekenis van de symbolen op het etiket van beschermkledij