Werknemersinformatie

Pbm's – Zonder correct gebruik, geen goede bescherming

Bedrijven maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) wanneer het onmogelijk is om de risico’s aan te pakken aan de bron of wanneer de middelen om de risico’s te verminderen niet voldoende zijn. Wanneer een werkgever pbm's ter beschikking stelt, moet de werknemer deze dragen, correct gebruiken en onderhouden.

Instructiefiche – Check zelf je pbm

Je kan zelf je pbm nakijken om te zien of het nog in goede staat is.

Instructiefiche - gehoorbescherming

Lawaai voorkom je het best door de geluidsbron aan te pakken. Volstaat dit niet, dan moet je een beroep doen op gehoorbescherming.

 

Cartoon - elektrische risico's en pbm's

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen dragen bij elektrische risico's?

Instructiefiche - Etiket van beschermkledij

kledij

Betekenis van de symbolen op het etiket van beschermkledij