Actueel

Conformiteit van veiligheidsschoenen: campagne 2016-2017

In 2016-2017 voerde de FOD Economie een controlecampagne uit om de conformiteit van veiligheidsschoenen te controleren. 25 modellen, zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik, werden getest. Drie modellen voldeden niet aan de technische vereisten (schokbestendigheid, pletbestendigheid en antistatische eigenschappen). In de andere gevallen ging het enkel om administratieve tekortkomingen.

Teken weren als bescherming tegen de ziekte van Lyme

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) wil werk maken van een norm voor tekenwerende werkkledij. De teek rukt immers op in Europa waardoor het risico op de ziekte van Lyme bij werknemers die in de natuur werken, toeneemt. Er is al tekenwerende kledij – made in Belgium – op de markt. Deze vindt mondjesmaat haar weg naar de werkvloer. Organisaties als het Agentschap voor Natuur en Bos raden hun werknemers vooral aan om blote lichaamsdelen goed te bedekken en teken zo snel mogelijk te verwijderen.

Nieuwe norm voor hoge zichtbaarheidskleding

De norm EN ISO 20471:2013 is op 28 juni 2013 toegevoegd aan de lijst van geharmoniseerde normen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze norm vervangt de norm EN 471.

Opleiding gaspakdragers

Om het hoofd te kunnen bieden aan de werkvereisten op het terrein veroorzaakt door de risico's van chemische of bacteriologische aard en om een gepaste bijstand te kunnen verzekeren in geval van catastrofen, rampen en schadegevallen die uit deze risico’s voortvloeien, moet het personeel van de openbare hulpdiensten specifieke opleidingen volgen.