Wetgeving

EU-gids voor de toepassing van de Pbm-verordening

De EU-verordening 2016/425 over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van toepassing vanaf 21 april 2018. Voor fabrikanten, distributeurs en gebruikers zorgt dit voor heel wat vragen. De Europese Commissie heeft een gids uitgebracht met een toelichting bij de toepassing van de EU-verordening.

Een nieuwe pbm-verordening, wat nu?

In maart 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe pbm-verordening overgemaakt aan het Parlement en de Raad. De definitieve tekst verscheen op 31 maart 2016 in het Europees Publicatieblad. Henk Vanhoutte, secretaris generaal European Safety Federation (het Europese overkoepelende orgaan van nationale verenigingen van pbm-leveranciers), geeft toelichting bij de nieuwe verordening. 

KB Werkkledij toegelicht

Ook al is werkkledij geen beschermkledij, mag dit de werkgever niet weerhouden om er een doordacht beleid rond te voeren. We zetten de wettelijke voorschriften even op een rijtje.

In voorbereiding: verordening over persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een ontwerpverordening gepubliceerd over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze verordening zal op termijn de richtlijn – en dus ook de Belgische wetgeving – vervangen.

Verplichte PBM's voor brandweer

Een KB legt vast welke persoonlijke beschermingsmiddelen de brandweerzones ter beschikking moeten stellen van hun personeel. 

Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen: bepalingen in de wetgeving

Collectieve beschermingsmiddelen (cbm) zijn technische middelen die een risico afschermen van personen die mogelijk aan dit risico worden blootgesteld. Ze mogen niet worden verward met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die een persoon beschermen tegen één of meer risico’s. Volgens de preventiehiërarchie hebben cbm altijd voorrang op pbm.

Keuring valharnassen

Valharnassen moeten regelmatig gekeurd worden. Welke regels gelden er voor deze keuringen en wanneer is een keuring nodig?

Norm over gehoorbescherming geschrapt

In 2010 werd norm EN ISO 4869-4:2000 geschrapt van de lijst van geharmoniseerde normen. De Europese Commissie ging over tot de schrapping van de norm na officiële bezwaren. De norm schrijft een test-methode voor om de effectieve geluiddrukniveaus van gehoorbeschermingsmiddelen te meten. In de praktijk was de methode niet betrouwbaar genoeg. Bovendien bestaat er een andere geharmoniseerde norm die een meer betrouwbare methode hanteert.

Nieuwe normen, nieuwe pbm’s?

Bij het ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) houdt de fabrikant rekening met heel wat aspecten, o.a. de bestaande normen. Als zo’n norm nu gewijzigd wordt nadat u uw pbm’s heeft aangekocht, wat moet u dan doen met uw bestaande voorraad?

Bescherming bij geknield werken: een norm

Op de knieën zitten is geen natuurlijke houding voor de mens. De anatomie van de knie is niet aangepast aan langdurige inspanningen die samengaan met werkzaamheden in geknielde houding (druk, ongemakken,…). Het is dus aan te raden beschermingsmiddelen te gebruiken voor alle karweien in geknielde houding. De norm NBN EN 14404:2004 bepaalt aan welke vereisten deze beschermingsmiddelen moeten voldoen.