Onderzoek

Onderhoud van pbm in een steriele omgeving: pas op voor slijtage

Een studie van DuPont waarschuwt dat het wassen en steriliseren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die in een steriele omgeving worden gebruikt, op lange termijn het weefsel kan beschadigen en de geboden bescherming kan verminderen of zelfs tenietdoen. Bovendien is deze beschadiging niet met het blote oog waarneembaar.

Nanomateriaal: aansluiting van ademhalingsmaskers op het gelaat

Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) heeft een laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar het beschermingsniveau van ademhalingsmaskers tegen nanomateriaal. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste parameter voor de ademhalingsbescherming niet de grootte van de deeltjes is, maar de aansluiting van het masker op het gelaat.

Intelligent textiel op het werk

Een studie van het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé (IRSST) biedt een overzicht van de bestaande literatuur over (intelligent) textiel en toont aan hoe het de gezondheid en veiligheid op het werk kan bevorderen. De studie besluit dat intelligent textiel en intelligente flexibele materialen een oplossing kunnen bieden voor bepaalde problemen met beschermende kledij en beschermingsmiddelen.  

Unisex PBM hinderen vrouwen tijdens hun werk

De Britse vakbond TUC (Trades Union Congress) publiceerde recent een rapport over PBM voor vrouwen. Daaruit bleek dat PBM vaak niet aangepast zijn aan het lichaam van de vrouw. De oorzaak? De meeste fabrikanten ontwikkelen ‘unisex PBM’.

Gehoorbescherming biedt niet steeds beloofde demping

Ons oor is een heel gevoelig orgaan. Een korte blootstelling aan lawaai kan al voldoende zijn voor blijvende gehoorbeschadiging. Daarom is gehoorbescherming erg belangrijk voor de werknemers. Uit een Canadees onderzoek blijkt echter dat sommige gehoorbeschermingsmiddelen in de praktijk minder goed werken dan onder laboratoriumomstandigheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen denken mee

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) zijn er om de gebruikers te beschermen tegen risico's. Voorwaarde is wel dat de pbm's aangepast zijn aan het risico en aan de omstandigheden. Nieuwe evoluties zoals het gebruik van Auto ID systems kan hierbij helpen.

Elektrostatische filtering in opspraak

Er waren al een poos geleden vragen gerezen over het gebruik van elektrostatisch materiaal in stoffilters van ademhalingsbescherming. Testen hebben nu uitgewezen dat maskers die gebaseerd zijn op elektrostatische filtering hun filterend vermogen snel verliezen. De federale overheidsdienst Economie vraagt daarom aan producenten om deze maskers niet langer op de markt te brengen.

Redt het ultieme redmiddel?

In de preventiehiërarchie staan de persoonlijke beschermingsmiddelen op de laatste plaats. In hoeverre beschermen PBM’s ook effectief? Liggen fouten in gebruik of onderhoud aan de basis van ongevallen? Naar deze vragen heeft de Health and Safety Executive (Verenigd Koninkrijk) onderzoek Evidence base for identifying potential failures in the specification, use and maintenance of PPE at work, BOMEL Ltd., for the Health and Safety Executive, 2006 laten uitvoeren.

Chroom in lederen handschoenen

De handen van industriële arbeiders worden vaak blootgesteld aan risico’s. Daarom gebruiken ze beschermende handschoenen. In bepaalde omstandigheden zijn lederen handschoenen het meest aangewezen. Die bevatten echter chroom en dat levert problemen op.