Artikel

Handschoenen tegen trillingen: beschermende werking is beperkt

Het KB Trillingen legt maatregelen op bij het overschrijden van actie- en of grenswaarden van hand-arm trillingen. Het dragen van gepaste handschoenen kan in sommige omstandigheden een oplossing zijn. Dergelijke handschoenen hebben echter ook hun beperkingen.

Testmethodes en standaarden voor antislipschoenen

Veiligheids-, werk- of beschermingsschoenen die een CE-markering krijgen, werden aan een slipweerstandstest onderworpen. Wat houden deze tests in en in hoeverre kunnen de schoenen het risico op uitglijden elimineren?

Geven tests correct beeld van slipgevaar veiligheidsschoenen?

De Europese Norm EN 13287 legt regels op voor het meten van de slipweerstand van veiligheidsschoeisel. Het meten van deze weerstand is echter niet altijd eenvoudig en bovendien worden de metingen enkel in laboratoriumomstandigheden uitgevoerd. Geeft dit wel een realistisch beeld van de slipweerstand en zijn de resultaten van deze metingen ook extrapoleerbaar naar reële werkomstandigheden? Onderzoekers van de universiteit van Wuppertal zochten het uit (1), we zetten hun bevindingen hieronder uiteen.

Lawaai en gehoorbescherming

Lawaai kan allerlei soorten hinder veroorzaken. De blootstelling aan lawaai moet dan ook worden bestreden en tot het minimum beperkt. Zelfs bij vrij lage geluidsniveaus kan lawaai een langetermijnrisico worden, in het bijzonder voor het gehoor. Gehoorbeschadigingen kunnen zich vrijwel onmerkbaar ontwikkelen. Ze zijn meestal onomkeerbaar en hebben vaak zeer onaangename gevolgen op diverse terreinen. Op basis van een literatuurstudie geven we u in dit artikel een overzicht van de stand van zake wat betreft lawaai en gehoorbescherming.

PBM’s: bieden de normen voldoende weerstand?

Uit recente studies is gebleken dat elektrostatische ademhalingsfilters minder goed presteren naarmate ze langer worden gebruikt, ook al voldoen ze aan de normvoorschriften. Naar aanleiding van deze onrustbarende vaststelling heeft de Duitse Commissie voor Arbeidsbescherming en Normalisatie (KAN) onderzocht in welke mate in de normen rekening wordt gehouden met de eventuele verminderde beschermende werking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Een lang leven voor beschermingskledij

Onderhoud van beschermingskledij moet gebeuren volgens welbepaalde voorschriften. Als dit niet gebeurt, kan het beschermingsniveau van de kledij verminderen of onvoldoende worden. Die voorschriften worden geleverd door de fabrikant.

Intelligent textiel: Beschermkledij in een nieuw jasje

Kledij die een alarmsignaal geeft wanneer de drager zich in een gevaarlijke situatie bevindt en die naar de dichtstbijzijnde nooduitgang leidt: het lijkt wel ‘back to the future’, maar het wordt meer en meer realiteit.

Een gehoorzorgbeleid in uw bedrijf

Lawaaidoofheid is niet weg te slaan uit de toptien van beroepsziekten in België. Een gehoorbeschermingsbeleid in uw bedrijf is dus noodzakelijk. 

Lenzen en lassen: een risico?

Begin jaren ’70 is er in de Verenigde Staten het gerucht ontstaan dat booglassers die lenzen dragen blind zouden kunnen worden. Hoewel verschillende wetenschappelijke studies het gerucht afdeden als nonsens, duikt het de laatste jaren weer op en zorgt voor ongerustheid.

Het licht in onze ogen: de hoogste bescherming waard

Onze ogen zijn een uiterst belangrijk en tegelijk extreem gevoelig waarnemingsorgaan. Ze verdienen een bijzondere bescherming tegen kwetsuren en andere schadelijke invloeden. Op de werkvloer komt dat vaak neer op het dragen van een veiligheidsbril. Peter Meyer van Uvex werpt licht op de zaak.