Artikel

Overzicht van de normen voor schoeisel voor professioneel gebruik

Veiligheidsschoenen, beschermschoenen en werkschoenen dragen een CE-markering en beantwoorden aan de geharmoniseerde normen NBN EN ISO 20345, NBN EN ISO 20346, NBN EN ISO 20347. Wat betekent dat? En welke informatie vinden we terug op het etiket?

Inspectiecampagne leidt tot meer conformiteit gehoorbeschermingsmiddelen

De FOD Economie heeft in de eerste helft van het jaar controles uitgevoerd op gehoorbeschermingsmiddelen. Hoewel veel overtredingen vastgesteld werden, is de balans toch positief, want alle producenten hebben zich inmiddels in regel gesteld.

Beroepsziekte als gevolg van het gebruik van pbm’s

Piloten van F16-gevechtvliegtuigen kampen met een opvallende aandoening, zo blijkt uit een Nederlandse studie. Ironisch genoeg wordt de beroepsziekte veroorzaakt door de pbm’s die de de piloten dragen. En de piloten van gevechtsvliegtuigen zijn niet de enige werknemers die last krijgen van beroepsziekten ontstaan als gevolg van het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tulband of veiligheidshelm?

Het Verenigd Koninkrijk hebben enkele Sikhs die een tulband dragen, een uitzondering gekregen op de verplichte helmdracht op bouwwerven. 

Veilig handschoenen of beschermende kleding uittrekken

Het INRS werkt aan een reeks brochures met tips en goede praktijken om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) en beschermingskledij uit te trekken zonder in contact te komen met chemische of biologische agentia. De eerste brochures handelen over beschermingskledij en beschermhandschoenen (herbruikbare, maar ook wegwerphandschoenen).

 

 

Fluovestjes voldoen vaak niet aan wettelijke eisen

De federale overheidsdienst Economie voerde een onderzoek uit naar de conformiteit van fluohesjes voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Uit de studie blijkt dat veel hesjes niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Valbeschermingsmiddelen

Op 23 maart 2010 trok de Europese Commissie de geharmoniseerde status van de norm EN 353-1 in omdat valbeschermingsmiddelen die gefabriceerd waren volgens deze norm de veiligheid van de gebruiker niet voldoende garanderen. Waarop was deze beslissing gesteund? En wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?

Norm EN471: signalisatiekledij voor professioneel gebruik

Werknemers die langs de openbare weg werken, moeten hoge zichtbaarheidskleding dragen. Deze kledij moet aan verschillende criteria voldoen. De precieze eisen zijn vastgelegd in de Europese norm EN 471. Daarnaast bestaat er ook nog de norm EN 1150 die betrekking heeft op hoge zichtbaarheidskleding voor niet-professionele bezigheden.

EN 795 geharmoniseerd met een waarschuwing

Op 11 december 2015 verscheen de lijst met geharmoniseerde normen in het kader van de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen. In de lijst werd de norm EN 795:2012 opgenomen. De harmonisatie van deze norm heeft verscheidene jaren op zich laten wachten.

Latex handschoenen: professioneel gebruik en allergieën

Latex handschoenen worden gebruikt in veel beroepssectoren. Volgens de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) is 1 tot 6% van de bevolking potentieel allergisch voor natuurlijk rubber. Gezien het veelvuldige gebruik van deze handschoenen in de gezondheidszorg lopen de werknemers in deze sector meer risico te reageren op latex of op de toegevoegde stoffen. Wat zijn de mogelijke reacties? En hoe kunnen we dit arbeidsrisico beheersen?