Artikel

Vuur uit, gevaar voorbij ?

Bij brand komt een breed scala aan stoffen vrij. Dat kunnen zowel onverbrande producten zijn, bijvoorbeeld organische vloeistoffen die door de hitte van de brand verdampen en zich in gasvorm met de rookpluim mee verspreiden, als reactieproducten, zoals koolmonoxide, roetdeeltjes en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die ontstaan in het brandproces. De groep reactieproducten vormt meestal de meerderheid. 

Beschermende handschoenen: gewijzigde normen

Beschermhandschoenen met een CE-markering worden geproduceerd volgens voorschriften die terug te vinden zijn in geharmoniseerde normen. Norm EN 374 voor beschermende handschoenen tegen chemische risico's en norm EN 388 voor handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische risico's zijn aangepast in 2016. Deze zijn in april 2017 opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen. De aangepaste versies brengen verscheidene wijzigingen met zich mee. Voor gebruikers van beschermhandschoenen zijn vooral de gewijzigde markeringen van belang.

Gehoorapparaten in een lawaaierige werkomgeving

Sommige dove werknemers dragen gehoorapparaten op het werk. Een Canadese studie nam de efficiëntie van die apparaten onder de loep: bieden ze de werknemer voldoende gehoorvermogen om zijn taken in veilige omstandigheden uit te voeren? Maken ze het gehoorverlies niet erger?

Nieuwe versie van EN 353-1 voor valbeveiliging

In 2010 besliste de Europese Commissie dat de norm EN 353-1:2002 niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de pbm-richtlijn. In 2014 verscheen een nieuwe versie van de norm die de tekortkomingen wegwerkte. Eind 2015 is deze versie van de norm opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de pbm-richtlijn. 

Baarddragers: opgelet met ademhalingsbescherming

Een studie van de HSE (Health and Safety Executive – de Britse arbeidsinspectie) toont aan dat baarddragers best geen filtermasker van het type FFP3 gebruiken. De inwaartse lekkage kan als gevolg van de baardgroei tot 50% toenemen.

Naakte cijfers: Weinig instructies bij thuis wassen werkkledij

Heel wat werknemers wassen hun werkkledij thuis. En dat gebeurt niet altijd in de ideale omstandigheden. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de European Textile Services Assosciation (ETSA) en Initial. Slechts 8% van de ondervraagden kreeg wasinstructies van de werkgever.

Ademhalingsbescherming op maat van risico en arbeidssituatie

In tal van situaties kunnen de werknemers de omgevingslucht niet inademen zonder dat hun gezondheid in gevaar komt. Dan komt het erop aan de juiste ademhalingsbescherming te kiezen. Met welke zaken moet je rekening houden?

Omzendbrief gebruik en onderhoud van de interventiekledij

Op 14 augustus publiceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een omzendbrief waarin hij de nadruk wil leggen op het belang van het goed gebruik en onderhoud van interventiekledij van de brandweer. De omzendbrief bevat enkele praktische richtlijnen en aanbevelingen.

Honderdste verjaardag van de eerste gasaanval in de geschiedenis

Honderd jaar geleden vond in België de allereerste gifgasaanval plaats. Tijdens de tweede slag om Ieper, op 22 april 1915, beslisten de Duitsers gifgas in te zetten – een wapen dat nochtans verboden was door het Verdrag van Genève van 1864 – om de vijand uit de loopgraven te jagen. Die keuze zou grote gevolgen hebben. Ook in domeinen waar je het niet zou verwachten.

Brandweerhelmen met zichtverbetering?

Twee studenten van de Parijse Ecole Nationale des ponts et chaussées hebben een brandweerhelm ontwikkeld waarmee brandweerlui door rook heen kunnen kijken.