Artikel

Veiligheid en gezondheid in kleinhandelszaken

December is voor heel wat kleinhandelszaken een zeer drukke maand. Om het werk de baas te kunnen, nemen veel werkgevers tijdelijke werknemers of uitzendkrachten in dienst. Buiten de feestperiode is het werkritme al vrij hoog, maar in december neemt dit uitzonderlijke proporties aan, waardoor werknemers meer risico op letsels lopen.

Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze

Veiligheidshelmen zijn er in verscheidene types. Voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk om te weten welke bescherming de veiligheidshelm biedt. De geharmoniseerde norm waaraan de helm beantwoordt, geeft hierover meer informatie.

Ergonomie en veiligheidsschoenen

Tijdens een lezing die op 29 november 2018 werd gehouden in het kader van de beurs WorkSafe in Namen, verwees Nicolas Draye van de BES (Belgian Ergonomics Society) naar een eindwerk over veiligheidsschoenen. Maar waar knelt het (veiligheids)schoentje?

Veiligheidsschoenen: bescherming bij laswerkzaamheden

Veiligheidsschoenen dragen een CE-markering. Deze markering wijst op de conformiteit met de regelgeving voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De conformiteit wordt beoordeeld op basis van geharmoniseerde normen. In december 2017 is norm EN ISO 20349 over schoeisel ter bescherming tegen risico's in gieterijen en bij lassen toegevoegd aan de lijst met geharmoniseerde nomen. 

Vuur uit, gevaar voorbij ?

Bij brand komt een breed scala aan stoffen vrij. Dat kunnen zowel onverbrande producten zijn, bijvoorbeeld organische vloeistoffen die door de hitte van de brand verdampen en zich in gasvorm met de rookpluim mee verspreiden, als reactieproducten, zoals koolmonoxide, roetdeeltjes en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die ontstaan in het brandproces. De groep reactieproducten vormt meestal de meerderheid. 

Beschermende handschoenen: gewijzigde normen

Beschermhandschoenen met een CE-markering worden geproduceerd volgens voorschriften die terug te vinden zijn in geharmoniseerde normen. Norm EN 374 voor beschermende handschoenen tegen chemische risico's en norm EN 388 voor handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische risico's zijn aangepast in 2016. Deze zijn in april 2017 opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen. De aangepaste versies brengen verscheidene wijzigingen met zich mee. Voor gebruikers van beschermhandschoenen zijn vooral de gewijzigde markeringen van belang.

Gehoorapparaten in een lawaaierige werkomgeving

Sommige dove werknemers dragen gehoorapparaten op het werk. Een Canadese studie nam de efficiëntie van die apparaten onder de loep: bieden ze de werknemer voldoende gehoorvermogen om zijn taken in veilige omstandigheden uit te voeren? Maken ze het gehoorverlies niet erger?

Nieuwe versie van EN 353-1 voor valbeveiliging

In 2010 besliste de Europese Commissie dat de norm EN 353-1:2002 niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de pbm-richtlijn. In 2014 verscheen een nieuwe versie van de norm die de tekortkomingen wegwerkte. Eind 2015 is deze versie van de norm opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de pbm-richtlijn. 

Baarddragers: opgelet met ademhalingsbescherming

Een studie van de HSE (Health and Safety Executive – de Britse arbeidsinspectie) toont aan dat baarddragers best geen filtermasker van het type FFP3 gebruiken. De inwaartse lekkage kan als gevolg van de baardgroei tot 50% toenemen.

Naakte cijfers: Weinig instructies bij thuis wassen werkkledij

Heel wat werknemers wassen hun werkkledij thuis. En dat gebeurt niet altijd in de ideale omstandigheden. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de European Textile Services Assosciation (ETSA) en Initial. Slechts 8% van de ondervraagden kreeg wasinstructies van de werkgever.