Artikel

Brandbeveiliging van schoolgebouwen: nieuwe norm

De reglementering op het vlak van bescherming tegen brand komt enigszins anders tot stand dan koninklijke besluiten die het welzijn op het werk moeten bevorderen. Recent verscheen een nieuwe NBN-norm inzake de bouwtechnische richtlijnen om nieuwe schoolgebouwen te beveiligen tegen de verspreiding van het begin van een brand.

Veiligheid stagiairs: ruimte voor verbetering

Jonge werknemers zijn extra kwetsbaar. Zeker de jonge stagiairs die nog in opleiding zijn en toch al geconfronteerd worden met de risico’s op de werkvloer. PreventFocus sprak met Guy Linten, coördinator van de gemeenschappelijke preventiedienst van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), over de manier waarop het onderwijs deze uitdagingen aangaat en welke struikelblokken extra aandacht verdienen.

Leerkrachten lichamelijke opvoeding niet altijd in vorm…

Experten zijn het erover eens dat leerkrachten lichamelijke opvoeding fysiek en psychologisch een vermoeiend beroep hebben. Uit een recente Franse studie blijkt dat problemen op het vlak van organisatie en werklast een grote impact hebben op de gezondheid. 

Resultaten van de inspectiecampagne in het onderwijs

In de loop van 2012 hield de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk een inspectiecampagne in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. De actie kaderde in het nationaal strategisch plan 2008-2012 en had als doel de leerlingen van de studierichtingen haarzorg en basismechanica te sensibiliseren over de risico’s waaraan ze tijdens hun opleiding (en later hun job) blootgesteld worden. 

Vroegtijdige pensionering bij leerkrachten: oorzaken en motieven

Leerkrachten staan doorgaans met veel plezier voor de klas en voelen zich persoonlijk betrokken met hun baan. Werkende seniorleerkrachten zijn ook gezonder dan hun jongere collega’s, zowel mentaal als lichamelijk. Nochtans haalt de meerderheid de pensioenleeftijd van 65 jaar niet: veel leerkrachten houden het voor bekeken vanaf 56 jaar. Recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA) onderzocht de uitstapmotieven van onderwijzend personeel.

Inspectiecampagne in het beroeps- en technisch secundair onderwijs

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) voert dit jaar een nationale inspectiecampagne in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. Deze campagne loopt van april tot juli 2012 en van september tot december 2012.

Fysieke en psychische klachten bij leerkrachten

De balans tussen werk en privéleven, goede relaties met de collega’s en zelfs lawaai in de klas: allemaal hebben ze een invloed op hoe goed een leerkracht in zijn vel zit. Leerkrachten voelen zich doorgaans ongezonder dan andere hoogopgeleiden en kampen met stress en een waaier aan fysieke klachten. Nochtans zijn er bij het Vlaams onderwijzend personeel vanaf 58 jaar meer mentaal gezonde leerkrachten aan het werk: de ‘survival of the happiest’. Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, wordt één vraag steeds belangrijker: hoe houden we onze leerkrachten gezond en gelukkig?

Is er meer geweld in onze scholen?

Zijn leerkrachten en leerlingen vaker het slachtoffer van geweld dan vroeger? Wat zijn de gevolgen van deze evolutie op het terrein? Wat zijn de ervaringen van de leerkrachten? PreventFocus sprak hierover met Olga Hartman, Vinciane Jadoul en Fabienne Beckers, drie leerkrachten lichamelijke opvoeding in het Centre scolaire des Dames de Marie in Sint-Joost-ten-Node.

Studenten verpleegkunde evalueren hun risico’s

Gemiddeld bestaat de helft van de studie van de studenten verpleegkunde uit stages. Op die manier kunnen ze ervaring opdoen in het beroepsmilieu. Welke preventiemaatregelen zijn voor hen van toepassing? Christine Smolders, voormalig preventieadviseur aan het ISEI - Haute Ecole Léonard de Vinci, een Brusselse hogere instelling voor verpleegkunde, ontwikkelde een tool op maat (1) voor de studenten. Het gaat om een opsporings- en evaluatiemethode die de stagiairs bewustmaakt van de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld.

Geknipt voor het vak

Het beroep van kapper houdt een pak risico’s in. Alert zijn voor en leren omgaan met de risico’s van het vak begint al op de schoolbanken. Luc De Clerck heeft daarom het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen in Gent doorgelicht en de risico’s in kaart gebracht. Zijn resultaten vormden meteen de basis voor een reeks preventiemaatregelen.