Actueel

50 jaar na de brand in de Brusselse Innovation

Op 22 mei is het exact 50 jaar geleden dat de brand in de Brusselse Innovation in 1967 het leven kostte aan 251 mensen. Er bleef lang onduidelijkheid over de oorzaak van de brand, maar de nood aan betere brandpreventie was onmiddellijk duidelijk. Dat leidde in 1972 tot het ontstaan van het bekende artikel 52 over brandbescherming in ondernemingen.   

Aanbevelingen voor het instellen van alarmen voor gasdetectie

Gasdetectors voor het detecteren van giftig gas of een tekort aan zuurstof worden in heel wat werkomstandigheden gebruikt om werknemers te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke blootstellingen. Veelal maken deze alarmsystemen gebruik van standaardinstellingen. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het instellen van de alarmen en geeft aanbevelingen.

Het nut van biomonitoring

Bij biomonitoring, of het opsporen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen via klinische tests, moet men met verschillende zaken rekening houden. Daarbij mag men het menselijk aspect niet uit het oog verliezen wanneer men beslist of men biomonitoring toepast of niet. Steven De Vriese, arbeidsgeneesheer bij Securex, licht de complexiteit van biomonitoring toe.

Ken jij het nummer 112?

Volgens een peiling van de Europese Unie kent 60% van de Europeanen het noodnummer 112 niet. Dit nummer is gratis bereikbaar in de 28 lidstaten van de Europese Unie en in de Europese Economische Ruimte, waartoe ook Noorwegen en IJsland behoren. Het nummer is beschikbaar sedert 2008 en kan op met eender welk toestel gratis gebeld worden, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.