Werknemersinformatie

In het bronsgroen eikenhout: de processierups

Iedere zomer opnieuw worden grote delen van België en Nederland geteisterd door de processierups. Die rupsen zorgen steeds voor heel wat overlast. Wat maakt deze dieren zo vervelend? 

Klein chemisch afval verwijderen

Gebruikte batterijen, verfresten, oude medicijnen... Klein chemisch afval kan zich flink ophopen. Het is dus belangrijk dat we het snel verwijderen, maar niet op gelijk welke manier! Dit soort afval moet immers op de strikt voorgeschreven wijze worden verwerkt.