Wetgeving

Milieuvergunningen in het Waalse gewest: enkele basisprincipes

De voorbije jaren werden de regels voor het verkrijgen van een milieuvergunning in het Waalse Gewest ingrijpend veranderd. Wat is er precies veranderd? Wat zijn de doelstellingen van de wetgeving? Welke bedrijven zijn onderworpen aan deze wetgeving inzake milieuvergunningen of aan de aangifteplicht? Camille Dermonne van Eco-Conseil geeft toelichting.

Asbest: gevaarlijk afval

U hebt zelf asbest verwijderd of asbest laten verwijderen door een erkende onderneming. Wat moet men doen met asbestafval dat als gevaarlijk beschouwd wordt? We bekijken de reglementering terzake.

Waalse was: veilig en milieubewust

Wallonië maakt werk van de exploitatievoorwaarden in de sector wasinrichtingen voor de reiniging van kleding, linnen en ander textiel. Ze werden opgenomen in een besluit van 7 juli 2005. Dit besluit, na drie lezingen goedgekeurd door de Waalse regering, beoogt de preventie van milieuongevallen in de sector. Over welke maatregelen gaat het?