Wetgeving

Jongeren: verbodsbepalingen

De Codex welzijn op het werk bevat bepalingen om de veiligheid en de gezondheid van jongeren te beschermen. Op basis van deze bepalingen mogen jongeren geen risicovolle activiteiten uitoefenen.

Emissienormen voor mobiele machines

Om verontreinigende emissies, zoals stofdeeltjes en stikstofoxiden te beperken, gelden er grenswaarden voor de voertuigen en andere mobiele machines. EU Verordening 2016/1638 legt de emissienormen vast voor ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. Het gaat om bouwmachines, kettingzagen, vorkheftrucks, schepen, treinlocomotieven, enz. De Verordening is van toepassing sinds 1 januari 2017. Bij de bestelling van dergelijke machines is het daarom aangewezen om de conformiteit met deze Verordening op te leggen.

Is een rijbewijs verplicht op het eigen bedrijf?

Als men rijdt op de openbare weg heeft men een rijbewijs nodig. Op privéterrein is dat niet nodig, maar het is onder meer belangrijk te weten wat privé en wat openbaar is. Eventueel is een bijkomende verzekering vereist.

Is mijn heftruck conform de regels?

Een heftruck die op de werkplaats gebruikt wordt, moet voldoen aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Bij de aankoop is het belangrijk om na te gaan of de heftruck conform de wettelijke bepalingen is. Onderstaande tabellen vatten de belangrijkste eisen samen, zodat u alle punten kan overlopen.

Wettelijke bepalingen voor heftrucks

Er zijn verscheidene wettelijke bepalingen van toepassing voor het werken met heftrucks. We zetten ze voor u op een rijtje en geven een handig overzicht in de samenvattende tabel.

Gemotoriseerde transportwerktuigen: mogelijk vanaf 16 jaar

De bepalingen over het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen in het KB Jongeren werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 oktober 2006 (BS van 13 november 2006). Wat houdt deze wijziging in? En wat zijn de gevolgen voor jongeren op het werk?