Artikel

Campagne rond struikel- en glijrisico's in RVT's en gezondheidssector

Vanaf juni tot september 2014 voert Toezicht op het welzijn op het werk een inspectiecampagne bij de instellingen binnen de sector van de gezondheidszorg en in rust- en verzorgingstehuizen.

Ordervoorbereider: nieuwe risico’s door voice picking?

De ordervoorbereider is de meest voorkomende functie in de logistiek. Door zijn taken – het manueel oppikken van bestellingen uit de stock en deze klaarmaken om naar de klanten te versturen – wordt hij blootgesteld aan specifieke risico’s. Er wordt voor deze functie steeds vaker gebruik gemaakt van de voice picking technologie. Maar houdt dit nieuwe risico’s in voor de ordervoorbereider?

De juiste kar voor elke taak

In een kantooromgeving kan voor het verplaatsen van lasten best een transportmiddel gebruikt worden. Hoewel dit het risico op letsels door het manueel hanteren van lasten al flink vermindert, is het rijden met een kar ook niet altijd zonder gevaren.

Aandacht voor bedrijfsparkings

Bijna elk bedrijf heeft wel een parking. En al ligt ze vaak letterlijk aan de rand van het bedrijf, op het vlak van veiligheid verdient een parking net zo goed aandacht als elke andere werkplek.

Heftrucks: ergonomische eisen en de mening van de gebruikers

Bestuurders van heftrucks brengen dag na dag uren door achter het stuur. Het is dan ook erg belangrijk dat er bij het ontwerp en de keuze van heftrucks rekening gehouden wordt met het aspect ergonomie. Welke factoren zijn van belang en hoe denken de heftruckbestuurders hier zelf over?

Ongevallen met heftrucks

Ongevallen met heftrucks. Wie de zoekterm op Youtube intikt krijgt alvast een massa beelden te zien van voorvallen die weinig aan de verbeelding over laten. Kantelende heftrucks, vallende lading, botsingen, ... de amateur-camera's leggen genadeloos deze situaties vast. De beelden tonen bovendien aan dat ongevallen met heftrucks niet alleen spectaculair maar jammer genoeg een dagelijkse realiteit zijn. Daarbij rijzen verschillende vragen: welke ongevallen doen zich voor? En wat zijn de meest voorkomende oorzaken?

Kosten-batenanalyse van preventieve aanpassingen aan reach- en heftrucks

Kleine technische aanpassingen aan reach- en heftrucks om de veiligheid te verbeteren, kunnen een organisatie veel winst opleveren. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van preventieve aanpassingen aan reach- en heftrucks in het logistieke bedrijf ODTH.

Vallen op gelijke hoogte: niet banaal of onvermijdelijk

Uitglijden, struikelen… Bij een val op gelijke hoogte denkt men al vlug aan een persoonlijke onhandigheid. Soms wordt er zelfs wat lacherig op gereageerd. Toch komen dergelijke arbeidsongevallen meer voor dan we denken en soms zijn ze ook ernstig. Preventiemaatregelen zijn mogelijk. Maar omdat deze ongevallen vaak het gevolg zijn van een combinatie van factoren is het beheren van het risico niet altijd gemakkelijk.

Gemotoriseerde transportwagen: bescherming tegen voetkwetsuren

In veel bedrijven wordt dagelijks gewerkt met gemotoriseerde transportwagens bediend door een meelopende bestuurder. Er doen zich echter regelmatig ongevallen voor tijdens manoeuvres met deze zware transportwerktuigen. In de meeste gevallen gaat het om voetkwetsuren. In Duitsland werd een nieuwe veiligheidsvoorziening ontwikkeld door een leverancier van gemotoriseerde transportwagens. Als deze haar effect in de praktijk bewijst, verwacht men dat ze in de Europese en internationale normen ter zake zal worden opgenomen.

Personendetectie via radiogolven

Bij bepaalde beroepsactiviteiten kunnen technische hulpmiddelen worden gebruikt om de arbeidsveiligheid van de werknemers te verbeteren. Een van de nieuwigheden op dit vlak is de detectie van personen via radiogolven. Dergelijke detectie-instrumenten bieden een doeltreffende oplossing voor het lokaliseren van personen op plaatsen waar ze niet goed zichtbaar zijn en waardoor ze risico’s lopen (schokken, verplettering, omkanteling,…). Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) deed onderzoek naar dit specifieke preventiemiddel (1).