Werknemersinformatie

Stress als oorzaak van hart- en vaatziekten

Vanuit biologisch oogpunt bekeken, is stress de reactie op een bedreigende situatie. De definitie van ‘bedreigend’ is echter niet voor iedereen hetzelfde. Of iets stressvol is, hangt volgens psychologen dus af van de vraag hoe schadelijk of bedreigend iemand een situatie ervaart en van de middelen waarover iemand beschikt om met de situatie om te gaan.

Franse aanbevelingen tegen schimmels

Schimmelvorming in gebouwen kan ademhalingsaandoeningen teweegbrengen en vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het Agence nationale de sécurité sanitaire (Frans nationaal agentschap voor volksgezondheid – Anses) doet aanbevelingen over blootstelling thuis en op het werk.

Helium: niet zonder gevaar

Iedereen zal het wel al eens gedaan hebben: het helium uit een ballon inademen en dan met Donald Duck-stemmetje praten of zingen. Hilarisch. Ware het niet dat helium inademen dodelijk kan zijn.

Hersenvliesontsteking herkennen

Hersenvliesontsteking of meningitis is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen en het ruggenmerg. Ze duikt vooral op in de winter en in de lente. De bacteriële variant is de gevaarlijkste en kan dodelijk zijn. Wees alert voor de symptomen en raadpleeg op tijd een dokter.

Emotionele competenties: een pluspunt voor de gezondheid en het werk?

Tal van factoren hebben invloed op de gezondheid. Sommige zijn bekend en andere veel minder. Dat laatste geldt voor emotionele competenties. De Christelijke Mutualiteit heeft die kwestie met de hulp van de UCL en de KULeuven bestudeerd en het lijkt erop dat onze manier van omgaan met emoties een invloed heeft op onze gezondheidstoestand. Bovendien zijn die competenties nuttig op het werk. We leggen uit hoe dat precies zit.

Opgepast voor giftige planten!

De vakantie is vaak de ideale gelegenheid om even op adem te komen door te gaan wandelen in de bossen, in de bergen, langs de zee of in parken en tuinen dicht bij huis. De verleiding is groot om tijdens het wandelen op een grasspriet te knabbelen. Maar je kan best niet eender welke plant plukken. Sommige veel voorkomende planten, kunnen giftig zijn.

Gsm’s: consument zal beter worden geïnformeerd over stralingen

De gsm is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Elk jaar worden in België bijna 4 miljoen toestellen verkocht, voor zakelijk én privégebruik. Vanaf 1 maart 2014 moeten de consumenten beter worden geïnformeerd over de stralingen die worden afgegeven door het toestel dat men wil aankopen. Zo wordt het vermelden van de SAR-waarde verplicht in alle gsm-verkooppunten, niet alleen in de winkels maar ook op het internet.

 

Werken met bitumen

Bitumen is een krachtig bindmiddel dat gebruikt wordt in de wegenbouw, maar ook bij tal van andere activiteiten. Bitumen zorgt dan wel voor kilometers comfortabele en stevige wegen, de dampen van bitumen bevatten echter ook stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mensen die ermee werken. Vooral tijdens warme zomerdagen is het opletten geblazen.

Instructiefiche: Containers - hoe reageren bij onveilige situaties?

Werknemers die werken met containers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren waarmee ze geconfronteerd worden. Een van de belangrijkste risico’s zijn toxische gassen die ze kunnen inademen bij het openen van containers. De havenarbeiders die de goederen verplaatsen lopen het grootste risico, maar ook de douaniers en inspecteurs kunnen deze gassen inademen. Hoe reageren bij onveilige situaties?

Wat is kwarts?

Kwarts of siliciumdioxide bestaat uit de chemische elementen silicium en zuurstof. Het is een van de meest voorkomende stoffen op aarde. Ook de meeste natuurlijke gesteenten bevatten kwarts. Hierdoor komt kwarts ook in veel bouwmaterialen voor. Daarom komt op bouwwerven, of bij specifieke activiteiten (frezen, zagen, boren) vaak inadembaar kwartsstof vrij. Kwartsstof is een heel fijn stof, dat niet of nauwelijks zichtbaar is maar wel diep kan doordringen in de longen en het longweefsel beschadigen.