Werknemersinformatie

Werken met bitumen

Bitumen is een krachtig bindmiddel dat gebruikt wordt in de wegenbouw, maar ook bij tal van andere activiteiten. Bitumen zorgt dan wel voor kilometers comfortabele en stevige wegen, de dampen van bitumen bevatten echter ook stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mensen die ermee werken. Vooral tijdens warme zomerdagen is het opletten geblazen.

Instructiefiche: Containers - hoe reageren bij onveilige situaties?

Werknemers die werken met containers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren waarmee ze geconfronteerd worden. Een van de belangrijkste risico’s zijn toxische gassen die ze kunnen inademen bij het openen van containers. De havenarbeiders die de goederen verplaatsen lopen het grootste risico, maar ook de douaniers en inspecteurs kunnen deze gassen inademen. Hoe reageren bij onveilige situaties?

Wat is kwarts?

Kwarts of siliciumdioxide bestaat uit de chemische elementen silicium en zuurstof. Het is een van de meest voorkomende stoffen op aarde. Ook de meeste natuurlijke gesteenten bevatten kwarts. Hierdoor komt kwarts ook in veel bouwmaterialen voor. Daarom komt op bouwwerven, of bij specifieke activiteiten (frezen, zagen, boren) vaak inadembaar kwartsstof vrij. Kwartsstof is een heel fijn stof, dat niet of nauwelijks zichtbaar is maar wel diep kan doordringen in de longen en het longweefsel beschadigen.

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.

Instructiefiche: Werken met latex handschoenen

Volgens de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) is 1 tot 6% van de bevolking potentieel allergisch voor natuurlijk rubber. Nochtans dragen veel werknemers tegenwoordig regelmatig latex handschoenen, sommigen zelfs dagelijks. Wat zijn de mogelijke reacties? En hoe kunnen we omgaan met dit arbeidsrisico?


 

Instructiefiche - Ziekte van Lyme

Ben je op wandel of aan het werk in een bos? Dan loop je het risico op een tekenbeet. In sommige gevallenkan je hierdoor zelfs een hersenvliesontsteking oplopen. Maar laat dit je plezier niet vergallen. Enkele voorzorgsmaatregelen volstaan om met een gerust hart te kunnen genieten van de mooie zomerdagen.

Instructiefiche - Allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een van de meest frequente maar minst ernstige beroepsallergieën van de luchtwegen. Toch kan ze erg uitputtend zijn. Je immuunsysteem reageert te fel op een vreemde stof, wat leidt tot niezen, een jeukende neus of tranende ogen. Deze instructiefiche geeft enkele tips om de symptomen van allergische rhinitis in huis te beperken.