Actueel

Belang van bescherming tegen zonlicht: thuis en op het werk

Blootstelling aan uv-straling doet het risico op huidkanker toenemen. Het is dus belangrijk om zich te beschermen tegen zonlicht. Werknemers die vaak buiten werken, moeten ook tijdens de werkuren voldoende maatregelen nemen. Om de Belg bewust te maken van de gevaren van blootstelling aan zonlicht, lanceert Euromelanoma jaarlijks een preventiecampagne.

Stof op de werkplaats: waarschuwingen van Napo

De film ‘Napo in... een stoffige werkplaats’ toont hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Belgische Senaat stelt informatieverslag hormoonverstoorders voor

De Belgische Senaat stelde een informatieverslag op rond de preventie en eliminatie van hormoonverstorende stoffen.

De griep is in het land – enkele tips

Volgens experts komt de jaarlijkse griepepidemie er weer aan. Daarom zetten we even enkele feiten over de griep op een rijtje en geven we je enkele tips mee om te voorkomen dat je het virus oploopt of – als het al te laat is – doorgeeft.

Lassen van metalen: bewezen risico op kanker

In een nieuwe nog te verschijnen monografie (nr. 118) classificeert het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek lasrook en uv-stralen afkomstig van lasoperaties als bewezen kankerverwekkende stoffen voor de mens. Lasrook stond sinds 1989 op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen (categorie 2B).

Hoge Gezondheidsraad pleit voor verbod op zonnebanken

In Brazilië en Australië zijn zonnebanken nu al verboden, maar in ons land is dat (nog) niet het geval. Sterker nog: in vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank in België erg veel gebruikt. In 2015 maakte 14 procent van de Belgische bevolking minstens 1 keer gebruik van een zonnebank; 62 procent van hen ging er minstens 10 keer onder. Dit brengt het totaal aantal Belgen dat gebruik maakte van een zonnebank op meer dan een miljoen.

Lang stilzitten maakt ziek

Sedentair gedrag of lang stilzitten is wellicht een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidskwalen in de 21ste eeuw. Het Vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventie (VIGeZ) verzamelde alle kennis over de oorzaken, gevolgen en preventiemaatregelen voor lang stilzitten in een factsheet.

Voedselveiligheid in grootkeukens

Je kan met een behoorlijk gerust hart eten in het bedrijfsrestaurant. Dat blijkt tenminste uit de resultaten van de inspecties van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De overgrote meerderheid van de grootkeukens is in orde wat betreft de voedselveiligheid. Slechts één keuken maakte het in 2014 echt te gortig en werd tijdelijk gesloten.

Zijn maatschappelijke veranderingen bevorderlijk voor het welzijn op het werk?

Professor Philippe Mairiaux (Santé au Travail et Education pour la Santé – STES, Universiteit van Luik) heeft een antwoord gezocht op de vraag of maatschappelijke veranderingen het welzijn op het werk ten goede kunnen komen. Het antwoord is niet eenvoudig. Evolutie heeft, zoals alles, voor- en nadelen.

Minder zitten, langer leven

Als we minder zouden zitten, kunnen we ons leven met enkele jaren verlengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat verscheen in de British Journal of Sports Medicine.