Onderzoek

Zorggerelateerde infecties: steriliseren van geconnecteerde objecten

Een grootschalige Amerikaanse studie onderzocht de aanwezigheid van potentieel ziekteverwekkende micro-organismen op IT-apparatuur die dagelijks door gezondheidswerkers wordt gebruikt. Conclusie: geconnecteerde objecten in zorginstellingen moeten steevast gesteriliseerd worden.

Waarom ploegenwerkers vaker overgewicht hebben

Het was al eerder geweten dat ploegenwerkers meer kans lopen op overgewicht, maar recent onderzoek brengt nu ook de oorzaak hiervan aan het licht. 

Ziekte van Parkinson en oplosmiddelen: het vraagteken blijft

De ziekte van Parkinson heeft complexe oorzaken die zowel met genetische als milieufactoren verband houden. Het staat vast dat blootstelling aan pesticiden het risico om de ziekte te krijgen vergroot, maar ook andere substanties, zoals metalen of oplosmiddelen, kunnen een rol spelen bijde ontwikkeling van parkinson. Men is echter behoorlijk terughoudend om parkinson te erkennen als beroepsziekte.

Helft van de Belgische werknemers te zwaar

Uit de analyse van de medische gegevens van meer dan 200.000 werknemers, uitgevoerd door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Idewe, blijkt dat meer dan de helft van de Belgische werknemers (54,6%) te zwaar is. Bijna een op de vijf (18,8%) kampt zelfs met obesitas. Overgewicht en obesitas brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Tinnitus: neurowetenschappen bieden soelaas

"Tinnitus of oorsuizen is een vrij courant probleem dat soms zeer hinderlijk is. Ziekenhuisartsen beschikken niet over duidelijke protocollen voor de evaluatie en behandeling van personen die aan deze aandoening lijden", verduidelijkt Sylvie Hébert, onderzoekster aan het Laboratoire de recherche sur le cerveau, la musique et le son van de Universiteit van Montreal. Samen met haar team wil ze de behandeling van tinnituspatiënten verbeteren. Hiervoor baseert ze zich op de bestaande neurowetenschappelijke theorieën over de ‘centrale versterking’. Volgens die theorieën zouden tinnitus en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden) veroorzaakt worden door een hyperactiviteit van de hersenen en de gehoorbanen.

Schoonmaakproducten en impact op de longen

Recente studies vestigen de aandacht op het verband tussen schoonmaakproducten en longaandoeningen. Verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel en huishoudhulpen zijn de voornaamste slachtoffers.

Frankrijk: 12% van de werknemers blootgesteld aan minstens één kankerverwekkende stof op het werk

In de periode 2009-2010 werden ongeveer 2,6 miljoen Franse werknemers (12%) op hun werkpost blootgesteld aan minstens één kankerverwekkende stof. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd door Santé publique France, het Franse agentschap voor volksgezondheid.

Blootstelling aan lood in schietstanden

Gebruikmaken van schietstanden brengt verschillende risico’s met zich mee. Naast lawaai en het risico op arbeidsongevallen, worden de gebruikers ook blootgesteld aan bepaalde metalen, zoals lood. Begin april werden er in Frankrijk zo nog 32 schietstanden van de nationale politie gesloten, omdat 3 medewerkers van de onderhoudsfirma verhoogde bloedloodwaarden bleken te hebben.

Lage blootstelling aan ftalaten in de Finse industrie

Uit een onderzoek van het Finse Instituut voor Bedrijfsgezondheidszorg (FIOH) blijkt dat de beroepsmatige blootstelling aan ftalaten over het algemeen laag is en geen gezondheidsrisico vormt voor gezonde volwassenen. Zwangere werknemers dienen echter blootstelling te vermijden.

Vaak werken in openlucht verhoogt het risico op huidkanker

Blootstelling aan uv-straling doet het risico op huidkanker toenemen. Dat geldt ook voor werknemers die vaak buiten werken zoals bouwvakkers en landbouwers. Een studie wijst uit dat deze werknemers extra risico lopen. Niet alleen omdat ze vaker blootgesteld zijn aan de zon maar ook omdat er op de werkplek onvoldoende aandacht is voor preventie. Meer bewustwording en een gedragsverandering zijn nodig.