Artikel

Verfspuiten: gezondheidsgevaren en risico’s

Verfspuiten is een techniek die in heel veel bedrijven toegepast wordt om goederen van een likje verf te voorzien. Er bestaan verschillende verfspuittechnieken die elk hun eigen risico’s hebben. Hieronder een overzicht van de grootste gezondheidsrisico’s waarmee werknemers worden geconfronteerd in verfspuiterijen en enkele mogelijke preventiemaatregelen.

Voor een betere thuiszorg

De studiedienst van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST - Canada) publiceerde in 2011 een gids over de risicopreventie in de sector thuiszorg en thuisverpleging, in samenwerking met de dienst arbeidspsychologie van de Universiteit van Bergen (UMONS). Op basis van de onderzoekingen en ervaringen opgedaan in Quebec en de gewesten Wallonië en Brussel presenteert deze gids een model voor de determinanten inzake veiligheid en gezondheid op het werk in de sector thuiszorg en thuisverpleging. De gids biedt eveneens suggesties voor goede organisatiepraktijken.

Smartphones op het werk: een gesel of een zegen?

Technologie is een deel van ons dagelijkse leven. De toepassingsmogelijkheden van de informatica lijken onuitputtelijk. In de snel evoluerende wereld van informatietechnologie is de jongste jaren een opvallende groei van smartphones waarneembaar, ook als arbeidsmiddel. Studenten van de postacademische opleiding Preventieadviseur veiligheid niveau 1 aan de Antwerp Management School deden een onderzoek naar de effecten van smartphones op het welzijn van de gebruikers.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Rik Op de Beeck van Prevent, promotor van  een projectwerk uitgevoerd door Marc Hoppenbrouwers, Peter Mertens, Erik Mondelaers en Frank Weckx
 

Fysieke en psychische klachten bij leerkrachten

De balans tussen werk en privéleven, goede relaties met de collega’s en zelfs lawaai in de klas: allemaal hebben ze een invloed op hoe goed een leerkracht in zijn vel zit. Leerkrachten voelen zich doorgaans ongezonder dan andere hoogopgeleiden en kampen met stress en een waaier aan fysieke klachten. Nochtans zijn er bij het Vlaams onderwijzend personeel vanaf 58 jaar meer mentaal gezonde leerkrachten aan het werk: de ‘survival of the happiest’. Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, wordt één vraag steeds belangrijker: hoe houden we onze leerkrachten gezond en gelukkig?

Blootstellingscriteria voor tendinopathie van de bovenste ledematen

Tendinopathie van de bovenste ledematen (schouder, elleboog of pols) wordt erkend als beroepsziekte vanaf 1 november 2012. Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) bereidt al enkele jaren een dossier voor om bepaalde musculoskeletale aandoeningen (MSA) aan de bovenste ledematen als beroepsziekte te erkennen. PreventFocus legt uit welke methode het FBZ gekozen heeft om de blootstellingscriteria te bepalen. 

Registratie blootstelling aan nanomaterialen in Nederland

Vandaag de dag bestaat er nog steeds heel veel onduidelijkheid over de gevaren voor de gezondheid van nanodeeltjes. Vooral over de gevolgen op lange termijn tast de wetenschap momenteel nog in het duister. Daarom overweegt Nederland om bij te houden welke werknemers aan nanodeeltjes blootgesteld worden. Deze informatie kan in een latere fase gekoppeld worden aan de medische gegevens van deze werknemers en zo meer inzicht verschaffen in de mogelijke gezondheidsgevolgen van blootstelling aan nanomaterialen. 

Frankrijk: Asbestvezels in talk?

In Frankrijk werd al herhaaldelijk melding gemaakt van coatings op basis van talk die mogelijk ook asbestvezels bevatten. Vandaar dat de Franse overheid aan het Anses (Nationaal Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) heeft gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van deze talk en naar de gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik ervan. Het Agentschap, dat de resultaten van dit onderzoek onlangs publiceerde, benadrukt dat de werknemers beschermd moeten worden. 

Tandpijn door het werk

Sommige werknemers lopen het risico om als gevolg van hun werk tandproblemen te krijgen. Het gaat dan voornamelijk om tanderosie veroorzaakt door het inademen van vluchtige zuren als zwavelzuur, zoutzuur of salpeterzuur. Hoe kan je dit voorkomen?

Prikongevallen: nog steeds brandend actueel

Prikongevallen met scherpe voorwerpen zoals naalden vormen een van de grootste risico's voor werknemers in de gezondheidszorg. In Europa werken ongeveer 3,5 miljoen mensen in deze sector. Volgens schattingen vinden er ieder jaar meer dan 1 miljoen prikongevallen plaats. Een goede reden dus om regelmatig stil te staan bij dit type ongevallen.

Latex handschoenen: professioneel gebruik en allergieën

Latex handschoenen worden gebruikt in veel beroepssectoren. Volgens de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) is 1 tot 6% van de bevolking potentieel allergisch voor natuurlijk rubber. Gezien het veelvuldige gebruik van deze handschoenen in de gezondheidszorg lopen de werknemers in deze sector meer risico te reageren op latex of op de toegevoegde stoffen. Wat zijn de mogelijke reacties? En hoe kunnen we dit arbeidsrisico beheersen?