Artikel

Mexicaanse griep: gevaren en mogelijke maatregelen

Sinds vorige maand de eerste gevallen van Mexicaanse griep opdoken, lijkt de hele wereld in de ban van de ziekte. Moeten we ons ongerust maken? Welke maatregelen kunnen werkgevers en preventieadviseurs nemen? Hieronder een antwoord op deze vragen.

Nanotechnologie: hoe werknemers beschermen?

Nanotechnologie: hoe werknemers beschermen? Nanotechnologie is ‘booming business’ en wordt nu al dé technologische revolutie van de 21e eeuw genoemd. Veelbelovende nieuwe ontwikkelingen worden verwacht in de geneeskunde, gezondheidszorg, landbouw, industrie, voedingssector en de milieutechnologie. Het is echter niet gemakkelijk om de risico’s te evalueren die deze ultrakleine deeltjes met zich meebrengen.

Onregelmatige werktijden zijn niet zonder gevaar!

Dokter Stéphane Noël, een neuroloog en slaapspecialist aan het CHU André Vésale (Montigny-le-Tilleul), voert onderzoek naar onregelmatige werktijden. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de werknemers?

Gezondheidsrisico’s bij werken op begraafplaatsen.

Begraafplaatsen geven vaak een erg vredige indruk. Het lijkt er heel rustig, maar er wordt ook hard gewerkt. Zoals op elke werkplek, zijn er ook op begraafplaatsen gevaren aanwezig. Wat zijn de risico’s waaraan werknemers op begraafplaatsen worden blootgesteld? Een overzicht.

Gezondheidsrisico’s bij brandweermannen

Dat brandweermannen een gevaarlijk beroep uitoefenen staat buiten kijf. De spuitgasten begeven zich dagelijks tussen branden, in instortende gebouwen en op ladders hoog boven de grond. Voor wat rook draait een heldhaftige brandweerman evenmin zijn hand om. Maar jarenlange blootstelling aan al deze risicofactoren kan op termijn echter voor heel wat gezondheidsproblemen zorgen. We zetten de grootste risico’s hieronder op een rijtje.

Fijn stof tot nadenken

Fijn stof haalt de laatste tijd steeds meer de pers. Maar wat moeten we ons voorstellen bij fijn stof? Wat zijn de bronnen en oorzaken? Hoe gevaarlijk is het voor de volksgezondheid? En in welke wetgeving wordt de fijnstofproblematiek geregeld?

Nederland: onderzoek naar gevaarlijke stoffen op het werk

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uit naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Over welke stoffen gaat het voornamelijk? Wat zijn de meest getroffen beroepsgroepen? En in hoeverre wordt de ziektelast veroorzaakt door blootstelling in het verleden of door recente blootstelling? De belangrijkste resultaten.

Als het griepvirus zijn tol eist: wat bij een pandemie?

De winter staat voor de deur en daarmee is het griepvirus in aantocht. De eerste maanden van het jaar was de wereld in de ban van het vogelgriepvirus en de mogelijke desastreuze gevolgen als dit virus tot een pandemie zou leiden. Bij de najaarstrek worden weer nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Het is duidelijk: de kans op een grieppandemie, ooit, blijft bestaan. Dit zou uiteraard ook gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Degussa heeft een stappenplan klaar om in geval van nood de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.

De schok: nu ook akoestisch

In Australië en Denemarken zijn gevallen bekend van operatoren in call centers die beweren het slachtoffer te zijn van een akoestische schok. Het onderzoek naar akoestische schokken staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds meer beschouwd als een mogelijk arbeidsongeval. Wat zijn akoestische schokken precies? En hoe kunnen ze voorkomen worden?