Artikel

Werknemers informeren over gezondheidseffecten led verlichting

De Nederlandse Gezondheidsraad raadt beleidsmakers en werkgevers aan om mensen beter te informeren over de mogelijke gevolgen van led verlichting. Dat staat te lezen in het Briefadvies Gezondheidsrisico’s van leds.

Aandachtspunten in een lean-organisatie

De brochure “Lean manufacturing: quelle place pour la santé et la sécurité au travail?” van het INRS (Frans nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid) licht de verschillende lean-principes toe en vermeldt telkens de aandachtspunten in het kader van het welzijn op het werk.

Lean: welke uitdagingen voor de gezondheid op het werk?

Lean manufacturing is een werkorganisatiesysteem waarvan de principes een groot succes kennen, ook buiten de industriële sector. Iedereen is het erover eens dat lean tot betere economische prestaties leidt. Maar als we de impact ervan op de gezondheid van de werknemers meten, dan zijn de resultaten zeer uiteenlopend.

Cytomegalievirus en moederschapsbescherming

De werkgroep wetenschappelijk advies van de Vlaamse wetenschappelijke vereniging voor arbeidsgezondheidskunde (VWVA) raadt aan om zwangere kinderverzorgsters in kinderdagverblijven of crèches zo snel mogelijk uit hun werksituatie te verwijderen. Voor andere risicogroepen klinkt het advies gematigder.

Overlijdens door hart- en vaatziekten: de voornaamste risicosectoren in Frankrijk

Het Institut national français de Veille Sanitaire (InVS) heeft het aantal vroegtijdige overlijdens als gevolg van hart- en vaatziekten in Frankrijk bestudeerd aan de hand van een representatieve steekproef onder de werknemerspopulatie per activiteitensector. 

Meer mensen langer aan het werk in innovatieve arbeidsorganisaties?

Hoe kan innovatieve arbeidsorganisatie helpen om oudere en (chronisch) zieke werknemers (langer) aan het werk te houden?

Personeel in de gezondheidszorg: psychologische impact bij medische complicaties en afrekencultuur

Medische incidenten die complicaties veroorzaken voor de gezondheid van de patiënten kunnen een grote impact hebben op het medisch personeel. Velen van hen ontwikkelen symptomen van burn-out en depressie. De British Journal of Surgery heeft een studie gepubliceerd over de impact van medische incidenten op het welzijn van chirurgen.

 

Het leven van een kunstenaar gaat niet over rozen

Uit een onderzoek van het Finse Institute of Occupational Health (FIOH) blijkt dat de meeste kunstenaars hun job mentaal meer belastend vinden dan de gemiddelde werknemer. Ook hebben ze vaker dan gemiddeld last van gezondheidsproblemen. De jobtevredenheid daarentegen ligt ook hoger dan gemiddeld.

Slechts helft Crohn- en colitispatiënten informeert collega’s

Slechts 1 op 2 werknemers met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa praat met collega’s over zijn of haar ziekte. Dat blijkt uit een onderzoek van de patiëntenorganisaties voor personen met een chronische inflammatoire darmziekte en AbbVie.

Helft personen met hiv verzwijgt diagnose op het werk

Naar aanleiding van Wereldaidsdag op 1 december, werden de resultaten van een onderzoek van de UGent en Sensoa bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat liefst de helft van de personen die gediagnosticeerd werden met hiv dit niet durft te vertellen op het werk. De angst voor professionele en/of sociale gevolgen is te groot.