Artikel

Hersenschudding op het werk, een vaak miskend letsel

Een hersenschudding is de meest voorkomende vorm van hersentrauma. Op de werkplaats kan een hersenschudding het gevolg zijn van een val-, struikel- of glijpartij, maar ook van een aanrijding. Volgens het Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, dat zich over deze kwestie heeft gebogen, heeft men vaak geen goed beeld van de oorzaken van hersenschuddingen en weet men vaak niet hoe ermee om te gaan op het werk. 

Metrostations: concentraties schadelijke stoffen hoger dan in de buitenlucht

De Franse vakbond CFDT zal een nieuw beroep instellen om de blootstellingsnormen voor werknemers in ondergrondse trein- en metrostations te herzien. In 2015 waarschuwde het Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) de autoriteiten al: de hoeveelheid schadelijke stoffen in deze tunnels zou een risico kunnen inhouden voor de gezondheid van de werknemers die er aan de slag zijn.

Rechtstaan in plaats van zitten beter voor de gezondheid

Uit een Australische studie die eind juli 2015 is gepubliceerd in het blad European Heart Journal, blijkt dat 2 uur rechtstaan in plaats van zitten al een positief effect heeft op de gezondheid.

 

Laswerkzaamheden conform het KB Elektromagnetische velden

Bij laswerkzaamheden kunnen vrij hoge elektromagnetische velden ontstaan. Wat zijn de meest belastende lasprocedés en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen om in orde te zijn met de regelgeving?

Risico's bij laswerkzaamheden

Bij het lassen verbindt men materialen met elkaar door ze in een vloeibare of deegachtige toestand te brengen met behulp van warmte en/of druk. Daarbij worden temperaturen bereikt tot maar liefst 1500°C of meer. De lasser wordt tijdens laswerkzaamheden blootgesteld aan een aantal risico’s.

Groene banen toch niet zo groen…

Uit de maatregelen die genomen worden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zijn zogenaamde “groene” banen ontstaan. Die jobs dragen bij tot de bescherming van het leefmilieu, maar ze zijn niet zonder risico voor de gezondheid van de betrokken werknemers. Dat blijkt alvast uit twee recente Noord-Amerikaanse rapporten.

Leerkrachten lichamelijke opvoeding niet altijd in vorm…

Experten zijn het erover eens dat leerkrachten lichamelijke opvoeding fysiek en psychologisch een vermoeiend beroep hebben. Uit een recente Franse studie blijkt dat problemen op het vlak van organisatie en werklast een grote impact hebben op de gezondheid. 

Opgepast: berenklauw

De Stichting Brandwonden waarschuwt voor de gevaarlijke plant berenklauw, die momenteel in bloei staat. Wie de plant aanraakt, kan immers pijnlijke brandwonden oplopen. 

Nog geen verbod op glyfosaat in België

Nadat Nederland en Frankrijk onlangs RoundUp verboden, nam ook de FOD Volksgezondheid een standpunt in over het gebruik van deze populaire onkruidverdelger. In een analyse van mei 2015 laat de FOD weten dat het eerst de resultaten van een onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA) afwacht.

Balans van de griepepidemie 2015

Als gevolg van het griepvirus gingen de sterftecijfers in 2015 in stijgende lijn: in België waren er 5.827 overlijdens meer dan in de griepperiode van 2014. Een van de oorzaken van de verhoogde mortaliteit is een minder efficiënt vaccin. Toch moeten risicogroepen en blootgestelde werknemers zich blijven inenten tegen de griep.