Artikel

Minder zitten op kantoor

De hoogopgeleide werknemer zit op een gemiddelde doordeweekse dag 10,1 uur, wat de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Aangezien een groot deel van de zittijd op kantoor wordt doorgebracht, is dit de aangewezen plek om die zittijd te verminderen. Maar hoe doet men dat?

‘Recht op onbereikbaarheid’ opgenomen in de Franse arbeidswetgeving

Met de invoering van het recht op onbereikbaarheid wil de Franse arbeidswetgeving meer rekening houden met de impact van digitale technologieën op de gezondheid op het werk. Deze maatregel trad op 1 januari 2017 in werking.

 

Karoshi: Een op 5 Japanse werknemers kan eraan doodgaan

Het verschijnsel ‘Karoshi’, wat kan vertaald worden als ‘dood door overwerk’, zou niet minder dan 1/5 van alle Japanse werknemers bedreigen. Een nieuw overheidsrapport over dit specifieke Japanse verschijnsel is net verschenen.

 

Werken tijdens de ramadan, geen voor de hand liggende combinatie

Op 6 juni 2016 start de islamitische vastenmaand, de ramadan. De moslims die aan de ramadan deelnemen, zullen gedurende één maand niet eten, drinken of roken tussen zonsopgang en zonsondergang. Niet eenvoudig voor wie de ramadan ook nog eens combineert met een belastende job. 

Blaaskanker en beroepsmatige blootstelling

Op 20 april 2016 stelde de European Cancer Patient Coalition (ECPC) in Brussel een witboek over blaaskanker voor. Hierin waarschuwen de auteurs voor een toename van het aantal gevallen van blaaskanker in Europa, waarvan een aanzienlijk deel verband zou houden met het werk.

Arbeidshygiëne in de lift

“Arbeidshygiëne moet meer aandacht krijgen.” Dat zegt Steven Verpaele, bestuurslid van de Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH), preventieadviseur arbeidshygiëne bij Mensura EDPBW en voorzitter van het Belgian Center for Occupational Hygiene (BeCOH). Er wordt volgens hem nog te weinig beroep gedaan op een professionele arbeidshygiënist. De BSOH wil die drempel verlagen.

Herstructureringen nefast voor welzijn op het werk

De voorbije jaren werd de impact van herstructureringen op het welzijn op het werk op verschillende manieren bestudeerd. Onderzoekers hebben onlangs een synthese gemaakt van de wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Herstructureringen – ongeacht of die een personeelsinkrimping met zich meebrengen – hebben in de grote meerderheid van de gevallen een negatieve impact op de (fysieke en mentale) gezondheid van het personeel, het absenteïsme en de motivatie op het werk. Op enkele uitzonderingen na, is het effect van een reorganisatie bovendien ook merkbaar op lange termijn.

Nanomaterialen: Hoe de risico’s inschatten?

We weten nog niet precies welke risico’s het fabriceren en gebruiken van nanomaterialen inhoudt. Toch worden deze materialen of de producten waarin nanodeeltjes verwerkt zijn steeds vaker gebruikt. Ingenieur Jens Nobels ging voor zijn thesis tot het behalen van de graad master na master Safety Engineering na of er gestandaardiseerde methodieken bestaan om het risico van nanomaterialen in te schatten.

Stijging in aantal erkenningen voor respiratoire aandoeningen als beroepsziekten

In de periode 2010-2014 deed zich een opmerkelijke stijging voor in het aantal erkenningen van respiratoire aandoeningen als beroepsziekten in de bouwsector. De gegevens van het Fonds voor de Beroepsziekten wijzen vooral op een forse stijging van het aantal asbestgerelateerde aandoeningen en de blootstelling aan allergeniserende stoffen in de bouwsector. 

Rood vlees en bereid vlees kankerverwekkend?

Wie de afgelopen weken een krant opensloeg, kon er niet naast kijken: rood vlees en bereid vlees zijn mogelijk kankerverwekkend. Betekent dit dan ook dat alle bedrijfsrestaurants beter rood vlees van het menu schrappen?