Werknemersinformatie

Reanimatietechnieken: geen overbodige luxe

Maar weinig mensen weten hoe ze moeten ingrijpen wanneer ze getuige zijn van een hartstilstand of een andere levensbedreigende aandoening. Marleen wist dat wel. Zij volgde namelijk een opleiding reanimatietechnieken. De vaardigheden die ze daar aanleerde, redden al twee mensenlevens. 

Adembenemende bescherming

Van alle persoonlijke beschermingsmiddelen is ademhalingsbescherming misschien wel de minst bekende. Dit dossier geeft een overzicht van de verschillende soorten en licht toe wat de codering op de verpakking betekent.

Heimlich manoeuvre kan levens redden

Je verstikken is vervelend, maar meestal onschuldig. Als je je verslikt of iets inslikt waardoor je ademhalingswegen helemaal afgesloten worden, kan het wel ernstig zijn en kan je zelfs stikken. Hopelijk is er dan iemand in de buurt die het Heimlich manoeuvre kan toepassen.

28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid op werk heeft ook een werelddag. Een gelegenheid om men inzicht te krijgen in deze problematiek. Er zijn jaarlijks immers nog altijd veel ongevallen en ziekten die te maken hebben met het werk.

 

 

De elektronische sigaret: een stand van zaken

De elektronische sigaret is momenteel een hot topic. In New York, waar de e-sigaret erg populair is, zouden al zo’n 1,8 miljoen “elektronische rokers” zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat ook deze vorm van roken gevaren inhoudt. Daarom heeft New York onlangs de e-sigaret op openbare plaatsen verboden. Hoe is de situatie in België?

Werken met een chronische ziekte : het kan!

Ongeveer een op vier personen in de Europese Unie zegt een chronische ziekte te hebben. Deze ziekte treft ook veel werknemers. Werken met een chronische ziekte lijkt een onmogelijke opdracht te zijn. Nochtans is het, mits de nodige aanpassingen, mogelijk om professioneel actief te zijn.

Stoppen met roken!

De internationale dag zonder tabak op 31 mei is de ideale dag voor al wie wil beslissen met deze slechte gewoonte te stoppen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2020 het tabaksgebruik de belangrijkste oorzaak zal zijn van de sterfgevallen en de arbeidsongeschiktheid in de wereld, met meer dan 10 miljoen slachtoffers per jaar.

Pas op voor te veel cafeïne!

De koffiehoek is ongetwijfeld een van de meest geliefde pleisterplaatsen in veel bedrijven. Je kunt er een praatje maken met de collega’s en even op adem komen voor je weer aan de slag gaat… Toch kan te veel koffie gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Een overdosis cafeïne kan leiden tot angsten en gedragsstoornissen, maar er kunnen ook cardiovasculaire effecten zijn en het kankerrisico kan toenemen.