Onderzoek

Rapport van project over vroegtijdige waarschuwingssystemen van werkgerelateerde ziekten

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseerde een groot onderzoeksproject waarin deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samengebracht werden om de waarschuwings- en bewakingsbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken. Het agentschap publiceerde onlangs het rapport van dit project.

Actieplan voor oudere werknemers: wat de Franse ervaringen ons kunnen leren

Sinds 2008 moeten Franse bedrijven een akkoord of actieplan opstellen voor het tewerkstellen van oudere werknemers. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete. Het Franse initiatief vertoont qua aanpak een sterke gelijkenis met de Belgische cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. Interessant om na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen in Frankrijk. 

Mentale gezondheidsproblemen proactiever aanpakken

“België heeft een veelbelovende institutionele structuur om geestelijke gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken, maar het huidige beleid is te passief en reactief. Werkgevers, arbeidsgeneesheren en de andere betrokken partijen moeten beter samenwerken en proactiever te werk gaan om deze problematiek het hoofd te bieden”. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat eind januari 2013 werd voorgesteld.

Investeren in mentaal welzijn op het werk loont

Recent is het rapport "Making the long-term economic case for investing in mental health to contribute to sustainability from a health, public sector and societal perspective" verschenen. Het rapport onderzoekt of interventies voor het verbeteren van de mentale gezondheid rendabel zijn. 

Motivatie voor gezondheidspromotie

In een literatuurstudie werd gezocht naar redenen, argumenten en motivatie voor werknemers en werkgevers, om te investeren in gezondheidspromotie.

PH Work: Gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte

Europese campagne van het Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie (ENWHP).

Slaapapneu bij vrachtwagenchauffeurs

Een onderzoek bij 289 vrachtwagenchauffeurs door de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) (1) wijst uit dat vrachtwagenchauffeurs, méér dan andere beroepsgroepen, kans hebben op slaapapneu. Een van de effecten van de aandoening is vermoeidheid en slaperigheid overdag, wat voor een chauffeur die lange dagen maakt in het verkeer, rampzalige gevolgen kan hebben.

Resultaten van de Move Europe-campagne

Op 31 maart vond in Pellenberg bij Leuven het slotseminarie van de Move Europe-campagne plaats, een Europese campagne voor gezondheidspromotie op het werk. Verschillende ondernemingen die in het kader van de campagne genomineerd waren voor hun goede praktijken woonden het evenement bij. PreventActua schetst de belangrijkste resultaten en stelt een sleutelelement van de campagne voor: de Company Health Check.

Gezonder eten dankzij gezond aanbod

Wanneer snoep- en frisdrankautomaten op school gezondere producten bevatten, kiezen scholieren ook automatisch voor gezondere aankopen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek. Deze conclusie is echter ook interessant voor preventieadviseurs die een gezondheidsbeleid willen uitstippelen op het werk.

Rookverbod op de werkplek in de praktijk

Sinds 1 januari 2006 is het bij wet verboden om te roken op de werkplek. Dr. Jean-Charles Perrier, tabacoloog en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk CBMT, onderzocht hoe dat rookverbod werd voorbereid en georganiseerd en hoe het een jaar na de invoering ervan werd toegepast en beleefd. We zetten kort de belangrijkste conclusies van de studie uiteen.