Goede Praktijk

Re-integratie op het werk: een taak van de interne preventieadviseur?

De Detry-groep heeft een beleid ingevoerd om werknemers die langdurig afwezig zijn geweest, opnieuw in het bedrijf te integreren. Preventieadviseur Jessica Laenen legt ons uit hoe ze de motor en de sleutelfiguur is geworden van een werkhervattingsbeleid dat voortaan deel uitmaakt van de preventiecultuur van het bedrijf.

Re-integratie na een chronische ziekte: Werken met MS

Volgens cijfers en statistieken lijdt bijna een vierde van de Europese beroepsbevolking aan een chronische ziekte. En door de steeds ouder wordende arbeidsmarkt ziet het er niet naar uit dat dit cijfer de komende jaren zal dalen. Chronisch zieken aan het werk helpen en houden vormt dan ook een belangrijke uitdaging voor bedrijven. “Voor bedrijven die het goed aanpakken zijn chronisch zieken geen verliespost, maar wel extra gemotiveerde werknemers”, getuigt werkneemster bij Robert Half en MS-patiënte Isabella Jansegers.

Goed in je vel bij Mobistar

Bij Mobistar zijn ze zich bewust van het belang van een attractief, sensibiliserend gezondheidsbeleid. Onder de invloed van de preventieadviseur M. Adrover werd een uitgebreide campagne, ‘feel good’ gedoopt, gelanceerd, die de werknemers informeert op het vlak van gezonde voeding, stress, ergonomie en roken. Het is een schoolvoorbeeld van hoe communicatie aanstekelijk kan werken. Nathalie Mistiaen, Real Estate Facilitator bij Mobistar en Chantal Schladen van Securex geven een woordje uitleg.