Werknemersinformatie

Dossier - Re-integratie: terug aan het werk na afwezigheid

Na afwezigheid door ziekte of een ongeval kan het moeilijk zijn om terug naar het werk te gaan. Afspraken maken met je werkgever zodat je in de beste omstandigheden terug aan het werk kan, is re-integratie.

Dossier: MS op het werk

In de aanloop van de Wereld-MS-dag, die plaatsvindt op 30 mei, worden de hele maand mei campagnes en evenementen georganiseerd om het bewustzijn rond deze complexe aandoening te vergroten. En dat is ook nodig, want er bestaan nog heel wat misverstanden rond de ziekte. De diagnose MS kan iemands wereld helemaal op zijn kop zetten, niet alleen in het privéleven betreft, maar ook op het werk. Hoe beter de omgeving de aandoening begrijpt, hoe beter de patiënt ondersteund kan worden.

Dove of slechthorende collega – hoe kan je als teamgenoot helpen?

Vaak denken we bij slechthorendheid of dove mensen aan de oudere bevolking, maar dat is onterecht. Veel slechthorende en dove personen zijn namelijk jonger dan 65 jaar en dus actief op de arbeidsmarkt. Het lijkt misschien een uitdaging om met een dove of slechthorende collega samen te werken, maar als teamgenoot of werkgever kan je met enkele zaken rekening houden die een positief effect hebben op de samenwerking.

Re-integratie in de zorgsector

Frank (28) werkt als logopedist op de revalidatieafdeling in een ziekenhuis. Hij lijdt al vele jaren aan reuma en heeft onlangs twee nieuwe heupen gekregen. Na een lange periode van revalideren, is de re-integratie op de werkvloer voor hem vlot verlopen.

Werken met een chronische ziekte : het kan!

Ongeveer een op vier personen in de Europese Unie zegt een chronische ziekte te hebben. Deze ziekte treft ook veel werknemers. Werken met een chronische ziekte lijkt een onmogelijke opdracht te zijn. Nochtans is het, mits de nodige aanpassingen, mogelijk om professioneel actief te zijn.