Onderzoek

Rapport Eurofound: hoe werknemers met een chronische ziekte aan het werk houden

Steeds meer werknemers leiden aan een chronische aandoening. Toch krijgt in de EU slechts een op de drie werknemers met een chronische ziekte waarvan hij/zij beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse activiteiten, een werkplek die aangepast is aan zijn/haar noden. Deze bevindingen blijken uit een rapport van Eurofound uit oktober 2019. 

Impact van persoonlijke en sociale factoren op re-integratie

Uit een studie van de universiteit van East Anglia (VK) blijkt dat de steun van managers en collega’s, en een positieve houding de belangrijkste factoren zijn die een duurzame re-integratie mogelijk maken.

Vlottere werkhervatting na hartfalen en beroertes

Hart- en vaatziekten en beroertes zijn wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaken en leiden vaak tot ziekenhuisopnames en invaliditeit. Een derde van de hartinfarcten, 25% van de beroertes en 40% van de hartstilstanden komt voor bij personen jonger dan 65 jaar. Tot nu toe hebben echter nog niet veel studies de maatschappelijke gevolgen van deze aandoeningen onder de loep genomen. 

Eurofound: nationale strategieën voor duurzaam werk

De Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) voerde een studie uit over de manier waarop de lidstaten, in het licht van de vergrijzing van de actieve bevolking, een antwoord willen bieden op de behoefte aan duurzaam werk gedurende de hele arbeidsloopbaan. De meeste lidstaten moeten nog een algemene aanpak van het concept ‘duurzaam werk’ in hun beleid integreren, maar toch zijn de belangrijkste kenmerken van een dergelijke aanpak reeds gekend.

DM@work: handboeken

Het ESF-project DM@Work stelt praktijkhandboeken beschikbaar die bedrijven ondersteunen bij het uitbouwen van een jobbehoud en re-integratiebeleid. Een systematische aanpak op bedrijfsniveau is immers noodzakelijk. Slechts 1 op de 5 werknemers die een jaar afwezig zijn opnieuw aan de slag gaan bij hun werkgever.

Mentale gezondheid op het werk en werkhervatting

De terugkeer van een werknemer die een tijd afwezig was door werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen, kan een aanleiding vormen om acties op te zetten gericht op het voorkomen van psychosociale risico's. Een casestudy van het Canadese instituut IRSST toont aan dat een coherent werkhervattingsbeleid gunstig is voor zowel preventie bij het voltallige personeel als voor de individuele begeleiding van de betrokken werknemers.

Support@Work

Prevent werkte mee als partner in het project Support@Work dat slachtoffers van een verkeersongeval ondersteunt bij het behouden en zoeken van een job.

Mentale gezondheidsproblemen proactiever aanpakken

“België heeft een veelbelovende institutionele structuur om geestelijke gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken, maar het huidige beleid is te passief en reactief. Werkgevers, arbeidsgeneesheren en de andere betrokken partijen moeten beter samenwerken en proactiever te werk gaan om deze problematiek het hoofd te bieden”. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat eind januari 2013 werd voorgesteld.

PH Work: Gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte

Europese campagne van het Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie (ENWHP).

Werkkenmerken spelen een grote rol bij werkhervatting na psychische klachten

Factoren in het werk bepalen in belangrijke mate de snelheid waarmee en de manier waarop werkhervatting na verzuim wegens psychische klachten plaatsvindt. Dat laat onderzoek van TNO (NL) onder bedrijfsartsen zien. De bedrijfsartsen zelf zien hun rol het liefst ondersteunend. Werkgevers en werknemers nemen vaak onvoldoende initiatief bij het aandragen van oplossingen.