Goede Praktijk

Terugkeer naar het werk na borstkanker: steungroep van het Europees Parlement

Bénédicte Belge werkt als arts bij de medische dienst van het Europees Parlement. In 2015 richtte zij met twee psychologen een hulpgroep op voor medewerkers met borstkanker. Zij getuigt over deze positieve ervaring op de site van Pink Ribbon.

Re-integratie na een chronische ziekte: Werken met MS

Volgens cijfers en statistieken lijdt bijna een vierde van de Europese beroepsbevolking aan een chronische ziekte. En door de steeds ouder wordende arbeidsmarkt ziet het er niet naar uit dat dit cijfer de komende jaren zal dalen. Chronisch zieken aan het werk helpen en houden vormt dan ook een belangrijke uitdaging voor bedrijven. “Voor bedrijven die het goed aanpakken zijn chronisch zieken geen verliespost, maar wel extra gemotiveerde werknemers”, getuigt werkneemster bij Robert Half en MS-patiënte Isabella Jansegers.

ESF-project ‘ik wil er wel-zijn’ leidt tot stijgende aanwezigheden

Continuïteit bieden in de zorgverlening aan de cliënten is van groot belang in de thuiszorg. De sector kent echter een vrij hoog ziekteverzuim. Om hierop een antwoord te bieden, ging Familiehulp van start met het project ‘ik wil er wel-zijn’ en bouwde, ondersteund door middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een integraal verzuimbeleid uit. Er werden een aantal experimenten opgezet om het effect van bepaalde acties op de aanwezigheden in de praktijk te testen. Daarnaast zocht men ook naar mogelijkheden om de werkdruk voor de werknemers te verlagen.

Werken met personen met een handicap: een uitdaging op vele vlakken

Een beroep uitoefenen is een van de belangrijkste hefbomen voor sociale integratie. Jammer genoeg zijn personen met een handicap hiervan vaak uitgesloten. De Entreprises de Travail Adapté (ETA – Bedrijven voor Aangepast Werk) bieden hun de mogelijkheid om hun bekwaamheden te benutten en bij te scholen, zodat ze ooit een gewone betrekking kunnen uitoefenen of binnen de ETA zelf kunnen doorgroeien. De Ferme Nos Pilifs is een van de ETA’s die in Brussel werkzaam zijn en werkgelegenheid bieden. Aangezien hier personen met zeer uiteenlopende handicaps werkzaam zijn, moet het begeleidend personeel over bijzonder veel vaardigheden beschikken. We geven u een rondleiding door een dynamisch bedrijf dat zich aan zijn werknemers aanpast en tegelijkertijd waakt over hun veiligheid en welzijn.

Verzuimbeleid bij Thuiszorg Vleminckveld

Ter gelegenheid van een studiedag over ziekteverzuim, die in maart door Lucina, PreventAcademy in Pellenberg werd georganiseerd, werd de Onafhankelijke sociale dienst Thuiszorg Vleminckveld uitgenodigd om zijn verzuimbeleid voor te stellen. De dienst onderscheidt zich door zijn motivering. De focus ligt immers niet in de eerste plaats op het drukken van de kosten ten gevolge van ziekteverzuim. De aanpak concentreert zich hoofdzakelijk op participatie en vrijwilligheid. De doelstelling is duidelijk: een beter welzijn voor de medewerkers.

Personeelsbeheer en diversiteit bij EXKi

In 2007 ondertekende EXKi het “diversiteitscharter” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid van EXKi onderscheidde zich reeds door zijn openheid, maar het bedrijf engageerde zich nu ook publiek tot het voeren van concrete diversiteitsacties. Wat houdt deze verbintenis in en wat zijn de voordelen voor het welzijn van de werknemers? PreventFocus sprak met Andrea Leponce, Academy Manager bij EXKi.