Onderzoek

De pestwet in de praktijk

Sinds 2002 kunnen ongewenste omgangsvormen op het werk gerechtelijk vervolgd worden. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde onlangs cijfers over de eerste rechterlijke uitspraken in deze materie.

Holebi’s op het werk: vooral onderhuidse intolerantie

Naar aanleiding van de werelddag tegen homofobie (zaterdag 17 mei 2008) maakten het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Universiteit Gent de resultaten van een gezamenlijk onderzoek bekend. Uit de studie blijkt dat Belgische holebi’s zelden rechtstreeks geconfronteerd worden met discriminatie op het werk, maar onderhuids zorgt hun geaardheid wel voor spanningen.

Wie wordt gepest op het werk?

Pesten, het is een realiteit op de werkvloer. Guy Notelaers en Hans De Witte hebben een onderzoek uitgevoerd naar het pestproces. De resultaten werden voorgesteld op een colloquium van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 29 september 2005. PreventFocus belicht de bevindingen van dit onderzoek die verband houden met de betrokken personen. Lopen bepaalde categorieën meer kans om gepest te worden dan anderen, en om welke categorieën gaat het dan? Aansluitend wordt een overzicht gegeven van sleutelelementen uit ‘best practices’. Daarvoor werd geput uit onderzoek van ISW.