Praktijkdocumenten

Risicofactoren voor menselijke fouten (checklist)

Mogelijke risicofactoren voor menselijke fouten zijn onder andere te vinden in het concept van de informatieverschaffers en bedieningsmiddelen (de technische uitrusting). Ook de manier waarop de informatiestroom en de interactie tussen mens en techniek in het werk georganiseerd is, speelt een belangrijke rol. Ten slotte zijn ook de sociale en de fysische omgeving en de werkplek waarin het werk uitgevoerd wordt bepalend. Maar ook de kennis, de vaardigheden en in het algemeen de belastbaarheid van de werkende mens mogen niet uit het oog verloren worden.