Wetgeving

Codex - Boek VIII Ergonomische belasting

Codex Welzijn op het werk - Boek VIII Ergonomische belasting zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Nieuwe ISO-norm in de strijd tegen musculoskeletale aandoeningen

Musculoskeletale aandoeningen vormen nog steeds een risico op de werkvloer. In de regelgeving is met mondjesmaat iets terug te vinden over deze problematiek. Recent is een ISO-norm gepubliceerd die richtlijnen geeft voor het manueel hanteren van lasten, een van de basisoorzaken van musculoskeletale aandoeningen.

Nieuwe Nederlandse ergonomische bureaunorm

In Nederland is onlangs de norm NEN 2449:2006 verschenen, die ergonomische criteria voor kantoorwerktafels voorschrijft. De nieuwe norm voegt twee oude normen samen en bevat nieuwe uitgangswaarden voor de hoogteverstelbaarheid van kantoortafels.

Proefproject preventie van lage rugpijn

Het Fonds voor beroepsziekten is op 1 maart 2005 gestart met een proefproject. Het project wil een programma testen gericht op secundaire preventie van lage rugpijn in de ziekenhuissector. Het proefproject duurt 12 maanden. Wat meer uitleg.