Goede Praktijk

Checklist cognitieve ergonomie voor bestaande alarmsystemen DuPont

Om alarmsignalen correct te interpreteren, is het belangrijk dat deze goed zichtbaar en hoorbaar zijn. De cognitieve ergonomie levert een antwoord op hoe het komt dat signalen verkeerd begrepen kunnen worden en geeft inzicht in hoe informatie duidelijk kan worden overgebracht. In haar eindwerk ‘Ontwikkeling van een checklist cognitieve ergonomie voor bestaande alarmsystemen binnen de DuPont EMEA organisatie’ ontwikkelt Danielle Meul een controlelijst die moet nagaan of alarm- en bedieningssystemen voldoende duidelijke informatie geven om de veiligheid van de operatoren te verbeteren.

Inrichting van de stuurpost

De voorbije jaren heeft de MIVB geleidelijk zijn trams vernieuwd. Zo kregen zowel de klanten als de trambestuurders rijtuigen die tegelijk comfortabeler zijn en betere prestaties leveren. Maar dit is nog niet het geval voor alle voertuigen. De stoelen in de stuurposten van de ‘oude gele trams’ werden onderworpen aan een specifiek ergonomisch onderzoek, om de arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs te verbeteren.

Aangename bijwerkingen bij Janssen Pharmaceutica

Janssen Pharmaceutica stelde een ergonomisch knelpunt vast in de productie, zocht naar een efficiënte oplossing en hielp met de uiteindelijke oplossing meteen nog een pak andere problemen de wereld uit. Hun verhaal was meteen goed voor de Prijs Gezondheid en Onderneming 2006.

Nieuwe dynamische werkomgeving in Belgacom torens

Zoals de meeste bedrijven wil Belgacom de huurkost van bureauoppervlaktes en de erbijhorende diensten zo laag mogelijk houden. Na een eerdere overgang van individuele en gesloten kantoorruimtes naar een ‘open landschap’ omgeving, is nu een eerste stap gezet naar het Dynamic Office.